Sanatorium Sanus zpřístupnilo nadčasový pavilon s centrem asistované reprodukce

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 6. 2018

Praha, 20. června 2018 (Dark Side) – Sanatorium Sanus v Hradci Králové otevřelo nový moderní pavilon pro své stávající centrum asistované reprodukce. Cílem je poskytovat ještě vyšší kvalitu služeb díky nejnovějšímu vybavení, širokému týmu odborníků z řad reprodukční medicíny, genetiky i embryologie a nyní také krásným a vzdušným prostorám, jež mají podpořit profesionální a zároveň příjemnou atmosféru. Plný provoz běží od prosince 2017.

Centrum asistované reprodukce Sanatoria Sanus vzniklo před 23 lety jako první ve východních Čechách a páté v rámci celé ČR. Původně sídlilo v hlavní budově vedle dalších oddělení, od půlky prosince 2017 nalézá útočistě v novém pavilonu, který je zcela vyhrazen reprodukční medicíně – léčbě neplodnosti. „Od nových prostor si slibujeme zkvalitnění nabízených služeb. Pacientům chceme poskytovat nadstandardní a komplexní péči, k níž využíváme moderní postupy a nejnovější technické vybavení. Po celou dobu léčby se jim věnuje tým špičkových odborníků, kteří absolvovali stáže doma i v zahraničí a kteří neustále sledují nejnovější trendy ve svém oboru. Ročně realizujeme více než dva tisíce léčebných cyklů a našich služeb využívá i zahraniční klientela. Příkladem může být Francie, ze které nás ročně navštěvuje až 300 léčených párů. Modernizací chceme klientelu ještě rozšířit,“ hodnotí primář MUDr. Jiří Štěpán, MBA.

Unikátní metody léčby

Nový pavilon centra asistované reprodukce poskytuje nejen komplexní diagnostiku, ale i léčbu neplodnosti všemi současnými nejmodernějšími postupy mimotělního oplodnění vč. mikromanipulačních laboratorních metod. Pacientům rovněž nabízí unikátní systém nepřetržitého monitorování vývoje embryí v laboratorních podmínkách po jejich oplození. „Tato metoda umožňuje vybrat nejkvalitnější embrya k transferu, a to díky přesnému zaznamenání jednotlivých fází jejich růstu. Dle publikovaných údajů se může u takto vybraných transferovaných embryí zvýšit šance na jejich uchycení až o 20 % oproti běžným metodám,“ vysvětluje primář MUDr. Jiří Štěpán, MBA.

Plně vybavené laboratoře a sál

Moderní postupy léčby jsou podpořené profesionálním vybavením. Jedná se například o přístroje ultrazvukového zobrazení, kultivační zařízení, zařízení monitorující vývoj embryí, přístroje určené pro jednotku intenzivní péče, mikromanipulační mikroskop k provádění metod ICSI nebo laser pro odběr biopsií embryí k jejich genetickému vyšetření. Ve všech případech jde o drahé, nicméně velmi žádoucí přístroje, bez nichž se však dnes již efektivní léčba neobejde. „Vysoké částky byly rovněž investovány do vzduchotechniky. Prostory totiž kromě ambulancí disponují také laboratořemi a operačním sálem, které vyžadují naprosto čisté prostředí,“ dodává primář MUDr. Jiří Štěpán, MBA.

O pacienty pečuje profesionální tým

Úspěšnost léčby závisí na aplikovaných metodách a dostupné technice, nicméně nezastupitelnou roli zde hraje i lidský prvek. Hradecké centrum asistované reprodukce má k dispozici široký tým odborníků, a to hned z několika oblastí – gynekologie, reprodukční medicína, genetika a embryologie. Ředitelem a zakladatelem kliniky je MUDr. Jiří Štěpán, CSc., který stál už u počátků vzniku asistované reprodukce v České republice. Své místo zde má i MUDr. Jiří Štěpán, MBA, primář gynekologického oddělení a všech tří center asistované reprodukce (CAR), MUDr. Václav Šilhan, vedoucí lékař CAR Hradce Králové nebo MUDr. Iva Zadrobílková, vedoucí embryologické laboratoře. Lékaři spolu úzce spolupracují a nabízí tak pacientům komplexní léčbu. V případě potřeby je možné propojení i s dalšími obory sídlícími v Sanatoriu Sanus.


Sanatorium Sanus je moderní soukromé zdravotnické zařízení v Hradci Králové, jež bylo založeno v květnu 1995. Ve svém provozu má oddělení plastické a estetické chirurgie, urologické, anesteziologicko-resuscitační a oddělení gynekologické, pod nímž funguje centrum asistované reprodukce. To vzniklo jako první ve východních Čechách a jako páté v rámci celé ČR. Na centrum asistované reprodukce v hlavním sídle v Hradci Králové později navázala i pracoviště v Pardubicích a Jihlavě. Sanatorium je certifikovaným pracovištěm ISO 9001.