Senát bude jednat o petici za zrušení potratů, podepsalo ji na 14.000 lidí

Autor: Redakce | Aktuality | 6. 6. 2023

Spolek, který umělé potraty označuje za genocidu dětí před jejich narozením, požaduje zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství z roku 1986, stejně jako navazující vyhlášky. Současně spolek navrhuje změnit ustanovení Listiny základních práv a svobod. Souvětí: “Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.” chce nahradit větou, že “každý má právo na život od početí do přirozené smrti.”

Spolek považuje umělé potraty za “bezpříkladné násilí s následkem smrti”, mají podle něj umožnit legálně se zbavit nepohodlných lidí. “Obhájci genocidy potratů proto popírají lidskost dítěte před narozením, aby mohli obhájit hromadné zabíjení,” uvedl spolek, který na podporu svých požadavků pořádá putovní výstavu. Petici podle webu spolku podpořilo za desítku let i elektronickou formou na 62.000 signatářů.

Umělý potrat je v České republice možný první tři měsíce těhotenství bez udání důvodu, do šestého měsíce při podezření, že dítě trpí genetickou poruchou. Spolek s odvoláním na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky uvedl, že v Česku bylo v letech 1957 až 2013 provedeno na 3,3 milionu potratů, přičemž před deseti lety jich bylo 22.714 za rok.

Senát se podle zákona o jednacím řádu horní parlamentní komory musí zabývat na své schůzi každou peticí, kterou podepsalo více než 10.000 lidí.