Situace ve většině veřejných lékáren je nadále kritická a v důsledku toho je ohroženo kontinuální zajišťování léků českým pacientům v příštím roce. Představenstvo České lékárnické komory proto svolává na září další jednání XXVII. sjezdu delegátů ČLnK

Autor: eliska | Zpravodaj | 30. 8. 2018

31. srpna 2018 (ČLnK) – Loňský XXVII. sjezd delegátů ČLnK rozhodl o přerušení svého jednání s tím, že termín dalšího jednání oznámí Představenstvo ČLnK. S odkazem na toto rozhodnutí sjezdu svolává Představenstvo České lékárnické komory další jednání XXVII. sjezdu delegátů ČLnK v termínu 22. 9. 2018.

„Představenstvo ČLnK rozhodlo o svolání mimořádného jednání zejména z důvodu, že ministerstvo zdravotnictví opakovaně odmítlo návrhy ČLnK na úhradu práce spojené s ověřováním pravosti léků a zdravotní pojišťovny díky svéráznému výkladu úhradové vyhlášky neproplácejí lékárníkům cca 15 % jejich úkonů souvisejících s výdejem léků na lékařský předpis. Další jednání XXVII. sjezdu delegátů ČLnK se uskuteční v termínu 22. 9. 2018,“ oznámil prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

Představenstvo ČLnK navrhlo delegátům sjezdu k projednání a přijmutí usnesení ke třem bodům:

1/ výzva ministerstvu zdravotnictví k vytvoření výkonu ověření pravosti léčivého přípravku a přiznání úhrady za tento výkon s účinností od 9. 2. 2019,

2/ výzva ministerstvu zdravotnictví k zajištění plynulých dodávek léčivých přípravků do lékáren,

3/ stanovisko sjezdu delegátů ke způsobu, jímž jsou zdravotními pojišťovnami hrazeny signální výkony výdeje léčivého přípravku.

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.