Školní rok v Nemocnici Na Bulovce zahájí 28 dětí, z toho dva prvňáčci

Autor: eliska | Zpravodaj | 30. 8. 2015

Ne každé dítě má to štěstí zasednout první školní den do své lavice ve své třídě, připadně začít poznávat nové kamarády ve školce. Důvod? Nemoc. Nový školní rok proto zítra po žácích základních a středních škol zahájí také dětští pacienti v Nemocnici Na Bulovce, kde se každoročně léčí tisíce dětí. Většina zde stráví jen několik dní, někteří malí pacienti ale i týdny až měsíce. Ve školním roce 2013/2014  poskytla Základní a mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce péči celkem 2345 dětem, z toho 805 dětem v mateřské škole, 1251 žákům základních škol a 182 středoškolákům.

Školní rok v nemocnice má trochu jinou podobu nežli v samotných školách. Zatímco dva měsíce prázdnin se ve školách pedagogové připravují na další pololetí, v nemocnici zakončují školní rok posledním srpnovým dnem. Přes prázdniny totiž pracují s dětmi, které kvůli delší hospitalizaci zameškaly učivo.
„Říkáme tomu „prázdninová škola“. Kromě učiva se věnujeme i zájmovým aktivitám a hrám,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce Mgr. Radislava Jiřičková a dodává: „Sotva jsme tedy jeden školní rok ukončili, začíná nový. Zítra dopoledne v naší škole přivítáme celkem 28 dětí.“

Z osmadvaceti dětí, které zítra zahájí nový školní rok v Nemocnici Na Bulovce je 5 dětí předškolního věku, 16 dětí ze základní školy, z toho jsou dva prvňáčci a 7 středoškoláků. Práce s dětmi probíhá přímo na jednotlivých klinikách (dětská ortopedie, dětské oddělení, dětská chirurgie, dětská infekční klinika, ORL, kožní, plastická chirurgie), a to v hernách, jídelnách nebo individuálně na lůžku.

O to, aby děti po návratu do školních lavic navázaly plynule na probíranou učební látku se stará tým pedagogů. Zároveň dětskému pacientovi pomáhají překonat strach z odloučení od rodiny, obavy z neznámého prostředí a mnohdy i nepříjemných lékařských zákroků. Škola úzce spolupracuje se zdravotním personálem a všichni pedagogové důsledně dodržují jejich pokyny ohledně hospitalizovaného dítěte, tzn. aktuální zdravotní a psychický stav dítěte, míra zátěže při výuce a zájmové činnosti.

Mateřská a základní škola při Nemocnici Na Bulovce poskytuje péči  předškolním dětem ve věku od 3let, žákům základních škol a víceletých gymnázií, studentům středních škol a odborných učilišť. Výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách, tj. od 8:30 do 11:30, odpolední výuka je od 13:00 do 14:30. V odpoledních hodinách (od 13 do 16 hod.) jsou žákům nabídnuty různé zájmové činnosti a hry vychovatelkami školní družiny a školního klubu. Učitelé vyučují žáky většinou individuálně nebo v malých skupinkách (2 – 3 žáci), využívají celou řadu učebních pomůcek, např. počítače, notebooky a nově také tablety vybavené výukovými programy, didaktickými hrami a se stálým připojením na internet. Učitelky MŠ a vychovatelky ZŠ mají k dispozici nepřeberné množství her, hraček a materiálu k výtvarným a pracovním činnostem.

Tradice školy při Nemocnici Na Bulovce vychází z její více než padesátileté historie. V současné době v sobě toto zařízení integruje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a klub.

Hlavním smyslem existence školy je zajištění psychické pohody dětí – pacientů, což nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování a zároveň doplnění učiva zameškaného během pobytu v nemocnici nebo doplnění mezer v učivu, vzniklých v důsledku opakovaných nebo dlouhodobých nepřítomností ve škole.

Další informace na http://www.skolabulovka.cz

Martin Šalek

tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908