Skupina SeneCura převzala společnost GrandPark, stala se největším soukromým provozovatelem domovů pro seniory v Česku

Autor: eliska | Zpravodaj | 22. 5. 2017

Praha, 23. května 2017 – Skupina SeneCura s.r.o. převzala od května 2017 tři domovy pro seniory GrandPark v Havířově, Hradci Králové a Praze-Štěrboholech. Součástí kontraktu je rovněž další projekt v Liberci, který je ve výstavbě. Došlo také k převzetí přibližně dvou stovek zaměstnanců.

Skupina SeneCura se stává největším soukromým provozovatelem domovů pro seniory v České republice,“ říká Anton Kellner, generální ředitel SeneCura s. r.o. Převzetím společnosti Grandpark získala skupina tři domovy pro seniory, dalších pět o měsíc dříve převzetím společnosti Anavita. Dva domovy pro seniory SeneCura vlastnila v Česku již dříve přes společnost Senior Holding. „Můžeme slíbit, že všichni klienti mohou očekávat dlouhodobě bezpečné a příjemné prostředí s nejlepší možnou péčí. Zaměstnanci domovů získávají převzetím zázemí silné celoevropské společnosti,“ dodává Kellner. Skupina SeneCura má nyní v České republice v provozu deset domovů se zhruba 1350 lůžky. Všechny domy jsou moderně vybaveny a odpovídají nejnovějším standardům.

Je pro nás velmi důležité, aby se klienti cítili v našich domovech dobře. Proto jsme vyvinuli speciální programy, které zavedeme i v domovech, které jsme v České republice převzali,“ vysvětluje Anton Kellner. Ve svých domovech poskytuje SeneCura jak službu domov pro seniory, tak i tolik žádaná lůžka domova se zvláštním režimem. Ten je určen pro osoby postižené demencí, nejčastěji způsobenou Alzheimerovou nemocí. V České republice je v současné době více než 150 tisíc takto nemocných osob.

Pro domovy spravované skupinou SeneCura je zásadním měřítkem kvalita poskytované péče. „Ve středu zájmu je vždy člověk a jeho individualita. Vedle odborného know-how charakterizuje atmosféru v našich domovech lidskost, úcta a respekt,“ upřesňuje Anton Kellner. Velká část stávajících domovů skupiny SeneCura v Rakousku je držitelem mnoha různých certifikátů kvality v péči o klienty i ocenění pro nejlepšího zaměstnavatele.

.

O skupině SeneCura
SeneCura byla založena v roce 1998 a patří v Rakousku k hlavním poskytovatelům péče. Od dubna 2015 je součástí francouzské skupiny Orpea, která se 775 pečovatelskými a zdravotnickými zařízeními a téměř 80 000 lůžky ve Francii, Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Číně, Polsku, České republice a Rakousku patří k lídrům trhu v Evropě.

SeneCura vlastní v České republice síť s 16 zařízeními (z toho již 10 v provozu).

Senior Holding je většinově vlastněn společností SeneCura s.r.o., českou dceřinou společností SeneCura z Rakouska

Vedle domovů pro seniory s nejvyššími standardy péče nabízí společnost i domovy se zvláštním režimem, odlehčovací pečovatelskou službu, jakož i stacionáře a oddělení vigilního koma. Toto spektrum bude doplněno domovy s pečovatelskou službou a také spoluprací se školkami.

 

 

V případě potřeby dalších informací či upřesnění jsem vám k dispozici.

 

 

Věra Breiová

Email: vbreiova@grandpark.cz

Tel: +420 734 235 252

 

SeneCura s.r.o.
Italská 753/27
120 00 Praha 2 – Vinohrady