Sněmovna možná zruší průkaz, který je nyní nutný pro práci v potravinářství

Autor: Redakce | Aktuality | 24. 2. 2023

Potravinářský průkaz představuje podle předkladatelů pozměňovacího návrhu v čele s Martinou Ochodnickou (TOP 09) jen zbytečnou administrativní zátěž. Poukazují na to, že lékaři mohou dokument vydat i na dobu neurčitou a s neomezenou platností. Člověk, který si průkaz zařídil kvůli doplňování zboží v obchodě, jej tak může využít i po několika letech například pro práci při zpracování surového masa, stojí ve zdůvodnění. Autoři návrhu navíc poukazují na to, že lékařské prohlídky k získání průkazů mnohdy nejsou příliš důkladné.

Do novely chce další skupina poslanců vedená Michaelou Šebelovou (STAN) zakotvit informování obecních úřadů o zahájení řízení o vydání dočasného povolení překračovat hlukové a vibrační limity například u dálnic a železnic. V Senátu vznikla již dříve iniciativa, aby obce byly přímo účastníky řízení. Nyní jimi jsou jen žadatelé o povolení. Šebelová stojí i za pozměňovacím návrhem, podle kterého by krajské hygienické stanice posuzovaly nové recyklační technologie plastů, pokud se z nich vytvářejí například obaly na potraviny.

Lidovecký poslanec Karel Smetana navrhl začlenit do vládní předlohy evropskou směrnici, která rozšiřuje zákaz charakteristických příchutí a aromat i na zahřívané tabákové výrobky. Zákaz mají členské státy zapracovat do svých právních řádů s účinností od 23. října, přičemž směrnice neumožňuje po tomto termínu žádné přechodné období pro doprodej zásob, poznamenal poslanec.

Vládní novela stanoví to, že provozovatelé vodovodů by museli zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionely a u starých budov i výskytu olova. Skupiny poslanců podaly několik návrhů na zmírnění některých povinností, zejména pokud se zjistí, že riziko výskytu olova je nízké. Zjednodušit chtějí administrativní proces při zpracování posouzení rizik vnitřního vodovodu pro školy a školská zařízení.

Kontrolovat kvalitu dodávané vody musí provozovatelé vodovodů už teď. Rozsah těchto kontrol má vycházet z posouzení rizik, které má být nově trojstupňové. Zvlášť se mají posuzovat místa odběru surové vody, vodovody a rozvody vody v budovách.