Soutěž ChemQuest ukáže zdatnost studentů v přírodovědném experimentování

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 3. 2017

Praha, 13. 3. 2017 – Vysoká škola chemicko-technologická organizuje za podpory vzdělávacího programu Amgen Teach pro studenty středních a základních škol celorepublikovou soutěž ChemQuest. Úkolem dvou až tříčlenných týmů žáků je na zadané téma navrhnout a realizovat atraktivní experiment, který posoudí odborná porota. Týmy se do soutěže mohou přihlásit do 31. března, soutěž vyvrcholí finálovými koly na půdě Vysoké školy chemicko-technologické 20. a 21. dubna. Cílem soutěže je zvýšit zájem studentů o přírodovědné předměty, podpořit týmovou spolupráci soutěžících, jejich komunikační dovednosti a prezentaci vlastních výsledků.

ChemQuest letos probíhá již 5. rokem. Studenti pod vedením svého učitele chemie (či jiného přírodovědného předmětu) zpracují jeden nebo více experimentů na dané téma. „V letošním roce je zadání pro kategorii základních škol Chemie & Příroda, studenti středních škol mají za úkol realizovat experimenty na téma Chemie & Světlo‘,” prozradil RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., koordinátor projektu ChemQuest. Oproti uplynulým ročníkům je letos podmínkou účasti v soutěži natočit a sestříhat krátké video, kterým svůj experiment studenti představí. Snímek uploadují spolu s kompletní dokumentací a popisem pokusu na internetové uložiště www.uschovna.cz a odkaz zašlou emailem na info@vscht.cz. Písemnou přihlášku je potřeba zaslat na adresu: ChemQuest, 979 – Oddělení komunikace, VŠCHT Praha, Technická 5,166 28 Praha 6.

 

Letos se na hodnocení projektů poprvé podílí i veřejnost

Všechna přihlášená videa budou umístěna na Youtube kanálu, kde ho může zhlédnout a ohodnotit veřejnost. Snímek, který od diváků dostane nejvíc “lajků”, získá Cenu veřejnosti a jeho tvůrci automaticky postoupí do finálové desítky. Zbylých devět finalistů vybere přímo odborná porota, které všichni finalisté předvedou své pokusy ve finálovém kole. To se koná ve dnech 20. a 21. dubna ve Vysoké škole chemicko-technologické. „Hlavní výhrou v soutěži je finanční odměna, kterou obdrží škola vítězného týmu na nákup školních pomůcek. Pro studenty samotné pak máme připravené věcné ceny,“ uvedl prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT Praha.

Harmonogram soutěže

 

  • Přihlášky do soutěže (dokumentace + video) odevzdávejte do 31. 3. 2017

  • Výběr finalistů odbornou porotou do 10. 4. 2017

  • Možnost hlasování veřejnosti od 3. 4. 2017 do 10. 4. 2017

  • Finále soutěže – 20. 4. 2017 a 21. 4. 2017

 

Samotná obtížnost pokusu o vítězi nerozhodne

V soutěži budou studentské pokusy posuzovány z několika úhlů pohledu. „Aby týmy obstály před odbornou porotou, musí předvést, že jsou kreativní a dokáží svým experimentem zaujmout. Časová náročnost a pomůcky včetně chemikálií mají umožnit realizaci projektu při běžné výuce na základní či střední škole,“ říká RNDr. Petr Holzhauser.

Projekt ChemQuest finančně podporuje program Amgen Teach, který spolufinancuje workshopy pro učitele přírodovědných předmětů základních a středních škol. „Věříme, že soutěž ChemQuest studenty motivuje k objevování krás přírodních věd,“ uzavírá PharmDr. Mark Bachleda, MBA, ředitel společnosti Amgen v České republice.

Pro více informací navštivte http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/chemquest.

 

O programu Amgen Teach

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa, která je řízena European Schoolnet, nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd, v České republice s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT Praha).

Více informací na www.amgenteach.eu

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

VŠCHT Praha spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Dlouhodobě vykazuje vysoký počet prestižních zahraničních i tuzemských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

Více informací na www.vscht.cz

O společnosti Amgen

Společnost Amgen přináší potenciál biologických léků pacientům trpícím závažnými onemocněními, a to díky výzkumu, vývoji a výrobě inovativních léčebných přípravků. Vycházíme z pokročilého studia lidské genetiky, která nám pomáhá porozumět složitostem chorob na molekulární úrovni. Ze společnosti Amgen, která je již od roku 1980 pionýrem v oblasti vývoje biotechnologií, vyrostla jedna z největších světových biotechnologických společností, jež vyvíjí portfolio léčebných přípravků s přelomovým potenciálem pro miliony pacientů po celém světě.

Více informací na www.amgen.cz

 

 

Kontakt pro média:

Regina Rothová
AMI Communications
regina.rothova@amic.cz
Tel. 724 012 629