Špičková analytická laboratoř pro farmaceutický průmysl vznikne v září v Praze – pod taktovkou ALS Czech Republic

Autor: eliska | Zpravodaj | 23. 7. 2017

Praha, 24. července 2017

ALS Czech Republic, významná divize jednoho z největších celosvětově působících poskytovatelů laboratorních analytických služeb na světě, slavnostně otevře 21. září 2017 novou špičkovou laboratoř pro farmaceutický průmysl. V rozsáhlém komplexu o rozloze 380 m2 v průmyslovém parku Harfa v Praze – Libni budou prováděny chemické a fyzikální zkoušky léčiv a dalších farmaceutických materiálů. Společnost reaguje na zvyšující se poptávku po chemických a fyzikálních testech léčiv a farmaceutických materiálů a na stále přísnější požadavky na kvalitu jejich provedení.

ALS Limited je v současné době se svými více než 350 pobočkami v 65 zemích od Austrálie, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Blízký východ, Evropu až po Asii jedním z největších poskytovatelů laboratorních analytických služeb na světě.

Díky nejmodernějším technologiím, špičkovému analytickému vybavení a týmu profesionálů můžeme klientům nabídnout opravdu komplexní služby,“ říká Marek Jiříček, generální ředitel ALS, Food & Pharmaceutical Services pro střední a východní Evropu. Portfolio testovaných matric zahrnuje farmaceutické suroviny, API, vody lékopisné kvality i finální lékové formy.

 

Jak probíhá testování ve farmaceutické laboratoři

Každý výrobce léčivého přípravku nebo substance je povinen provádět kontrolu nejen svých produktů, ale i kontrolu na jednotlivých stupních výroby a všech vstupních surovin. Laboratoře jsou tedy nedílnou součástí každé výroby a kontroly jakosti. Mezi základní parametry, které musí být pravidelně kontrolovány, patří základní mikrobiologické ukazatele. Zde se sleduje výskyt mikroorganismů, kvasinek a plísní. Pokud to vyžaduje výroba, provádí se i kontrola prostředí – pravidelně se odebírají vzorky vzduchu ve výrobním prostoru, z povrchu výrobních zařízení apod. Kromě mikrobiologie je prováděna i kontrola chemických a fyzikálně-chemických parametrů. Ta je zaměřena na stanovení obsahu hlavní složky nebo účinné látky, na kontrolu dalších přídavných látek a nežádoucích kontaminantů, např. vybraných kovových prvků nebo rozpouštědel.

 

ALS v České republice

ALS Czech Republic, s. r. o., představuje v rámci ALS Life Science divize významné centrum analýz potravin, léčiv a vzorků životního prostředí. Působí jako centrální laboratoř v regionu střední a východní Evropy, ale své služby poskytuje klientům v celé Evropě, zejména ve Velké Británii a skandinávských zemích. Laboratoře ALS nabízejí kompletní řešení pro výrobce potravin a léčiv, distributory, restaurační a zdravotnická zařízení i pro konečné spotřebitele. Pro farmaceutický průmysl (humánní a veterinární léčiva) nabízí ALS testování vstupních surovin, finálních výrobků, vývoj a validace analytických metod. Rozsah služeb pro testování potravin zahrnuje všeobecně testování potravinářských výrobků a surovin používaných při výrobě. ALS běžně zajišťuje mikrobiologické analýzy, stopové analýzy organických látek, nutriční analýzy, stanovení těžkých kovů a minerálů, alergenů, vitamínů, konzervačních látek, sladidel, senzorické hodnocení potravin aj. Vedle analytických služeb poskytuje společnost také poradenské služby v oblasti testování potravin, související legislativy, hodnocení etikety či interpretace výsledků.

Vedle těchto laboratoří provozuje ALS také úzce specializovaná špičková pracoviště s celosvětovým dosahem. V Česku mezi ně patří pardubická HRMS laboratoř, která provádí ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

 

Služby laboratoří ALS v oblasti životního prostředí

ALS Czech Republic, s. r. o., je rovněž jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů analytických služeb pro subjekty zabývající se sledováním stavu životního prostředí. S celkovým počtem 430 zaměstnanců ve třech laboratořích patří mezi největší podniky svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě. Jen v minulém roce laboratoře ALS zpracovaly téměř 400 000 vzorků v oblasti environmentálních analýz, což představuje roční obrat 470 milionů korun.

Laboratoře dodávají své služby klientům v celé Evropě. Kromě Česka jsou hlavními trhy také Skandinávie, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie a další státy. ALS zajišťuje komplexní analytické služby pro konzultační firmy z oblasti ekologie, pro vodohospodáře, průmyslové a stavební podniky, společnosti činné v odpadovém hospodářství, státní organizace, obce atd. ALS nabízí veškeré testování všech typů vod, odpadů, sedimentů, kalů, půd emisí, imisí, paliv a dalších typů vzorků. Rozsah služeb zahrnuje nejširší škálu chemických, fyzikálních, radiologických, mikrobiologických a toxikologických analýz, včetně speciálních testů, např. dioxinů, pesticidů, azbestu a dalších skupin látek. Laboratoře ALS provádí měření více než 2 300 individuálních parametrů v širokém spektru různých typů vzorků.

 

www.alsglobal.cz