Společnost GSK zahájila ve spolupráci s Anne Geddes kampaň Mámy proti meningitidě

Autor: eliska | Zpravodaj | 23. 4. 2018

Toto hnutí spojuje matky z celého světa ve snaze zvýšit povědomí o meningokokovém onemocnění.

Praha, 24.4.2018 (GSK)

U příležitosti Světového dne meningitidy, kterým je 24. duben, společnost GSK zahájila celosvětovou kampaň Mámy proti meningitidě. Jde o hnutí sdružující matky z celého světa, které pomáhají chránit své děti před meningitidou zvyšováním povědomí o této nemoci a osvětou ohledně možností léčby i prevence přispívající k ochraně před tímto onemocněním. U zrodu tohoto hnutí stálo 24 matek, které nafotily kolekci fotografií u světoznámé fotografky Anne Geddes a které se se světem podělily o svou osobní zkušenost s meningitidou. Hnutí Mámy proti meningitidě se snaží pomoci lidem vysvětlit, jak důležitých je pro život dítěte prvních 24 hodin od vzniku podezření na meningitidu, a snaží se zvyšovat povědomí o tomto onemocnění prostřednictvím jednotného a vzájemně propojeného úsilí matek z celého světa.

„Společnost GSK je odhodlána pomáhat lidem dozvědět se více o všech typech meningokokových onemocnění a o tom, jak mohou ochránit své děti před jejich závažnými následky. Zapojíte-li se do hnutí Mámy proti meningitidě, můžete pomoci zvýšit povědomí o rizicích meningitidy a o důležitosti očkování mezi matkami po celém světě,“ říká Emma Boishardy, generální ředitelka české pobočky společnosti GSK.

Na světě se každoročně vyskytne přibližně 1,2 milionů případů meningokokových onemocnění, která jsou jednou z hlavních příčin bakteriální meningitidy. Přibližně 135 000 z nich končí smrtí. Kromě toho může být až dvacet procent osob, které invazivní meningokokové onemocnění (IMO) přežijí, postiženo závažnými fyzickými nebo neurologickými následky, jako jsou např. ztráta končetiny či ztráta sluchu. IMO sice není příliš časté onemocnění, ale jeho rozvoj bývá velice rychlý. Většinu postižených představují doposud zdraví jedinci, často děti a dospívající. Smrtnost IMO je vysoká, kolem 10 %. Počáteční příznaky mohou často připomínat chřipku, takže je obtížné onemocnění na začátku rychle diagnostikovat. Ačkoli neexistuje jedna jediná vakcína, která by dokázala pomoci předcházet všem formám meningokokových onemocnění, a ačkoli očkování nemusí poskytnout ochranu všem očkovaným, k dispozici jsou vakcíny, které mohou pomoci ochránit před pěti z šesti nejčastějších séroskupin: A, B, C, W-135 a Y.

U příležitosti zahájení kampaně Mámy proti meningitidě vydala fotografka Anne Geddes, která je známá svými tvůrčími portréty novorozenců a nastávajících matek, kolekci nově nafocených snímků. Na fotografiích je zachyceno celkem 24 matek včetně samotné Anne, které tak vyjadřují svoji podporu hnutí. Kolekce také obsahuje intimní portréty matek, jejichž děti byly postiženy meningitidou.

„Mámy proti meningitidě je silná kampaň, která staví na roli matek a vychází ze samé podstaty mateřství, které je pečující a zároveň silně ochranitelské a chce vždy pro dítě to nejlepší,“ uvedla Anne Geddes a dodává: „Toto hnutí vychází z důvěry ve vlastní instinkty, na nichž je založeno následné jednání. Onemocnění meningitidou se rozvíjí hrozivou rychlostí. Tato kampaň se snaží zvýšit povědomí o tom, jak důležitých je pro život dítěte prvních 24 hodin po zjištění podezření na meningitidu, informuje o rizicích a o důležitosti vakcinace.“


O meningitidě

Meningokokové onemocnění je život ohrožující bakteriální infekce, která se může vyskytnout ve dvou hlavních formách. Jednou z nich je meningitida (infekce postihující ochranné membrány pokrývající mozek a míchu) a druhou septikémie (otrava krve). Každoročně se ve světě vyskytne přibližně 1,2 milionu případů infekce meningokokovým onemocněním, které mají za následek přibližně 135 000 úmrtí.

Meningokokové onemocnění sice není příliš časté, ale může se rozvinout velice rychle a vést k úmrtí i během pouhých 24 hodin. Počáteční příznaky jsou často nespecifické a podobají se chřipce, takže i pro lékaře může být diagnostikování onemocnění v počátečních fázích obtížné. Pokud není včas zahájena léčba, meningokokové onemocnění může vést k rychlému úmrtí nebo na pacientech zanechat vážné následky.