Společnost Incoforum ve spolupráci s divizí Medical Services uspořádala tiskovou konferenci Fyzioterapie a zdravý životní styl

Autor: Redakce | Zpravodaj | 21. 5. 2019

Praha, 22.5.2019 (Incoforum)

Konference byla zaměřena na různé aspekty inkontinence a kontexty pomoci inkontinentním pacientům. Konference se konala 21. května 2019 v Restauraci Mlýnec.

V programu vystoupili odborníci a členové Incofora: Lenka Vinciková s tématem rehabilitace pánevního dna, Lukáš Horčička hovořil o konzervativní léčbě inkontinence moči, Roman Zachoval představil úlohu gynekologa a Eva Topinková odpovídala na otázku, jak může gerontolog ovlivnit inkontinenci moči u svých pacientů.

Prezentované aktuální poznatky v léčbě byly zaměřeny na zlepšení kvality života osob s inkontinencí a na celoplošné šíření informací týkajících se inkontinence a dalších souvisejících zdravotních problémů. Přítomní byli informováni o možnostech prevence, diagnostických i léčebných metodách a postupech. Prezentovány byly možnosti jak prevence, tak léčby a rehabilitace.

Společnost Incoforum připravuje poslední týden v červnu v rámci Světového týdne kontinence svůj infostánek v OC Nový Smíchov. Na stánku budou na dotazy návštěvníků odpovídat sestry ze specializovaných pracovišť urologie a urologynekologie. Více informací zde: http://www.incoforum.cz/

Více o společnosti Incoforum

Incoforum vzniklo v roce 2002 jako mezioborové sdružení předních specialistů, kteří se zabývají problematikou inkontinence moče. V panelu odborníků jsou zastoupeni reprezentanti urologie, urogynekologie, geriatrie, neurologie, všeobecného lékařství a fyzioterapie. Snahou je téma inkontinence moče detabuizovat.