Společnosti Boehringer Ingelheim a OSE Immunotherapeutics oznámily vznik globálního partnerství v oblasti imunoonkologie, jehož cílem bude vývoj zcela nových checkpoint inhibitorů k léčbě solidních nádorů

Autor: Redakce | Zpravodaj | 5. 6. 2018
  • Boehringer Ingelheim a OSE Immunotherapeutics tak navážou globální licencovanou spolupráci na poli imunoonkologie, jejímž cílem bude vývoj OSE-172, nového checkpoint inhibitoru (protilátky) zaměřený na buňky myeloidní linie
  • Za předpokladu, že bude dosaženo všech stanovených cílů, obdrží OSE podporu ve výši 1,1 miliardy eur
  • OSE-172, monoklonální protilátka anti-SIRP-alpha, je v současné chvíli v pozdním stádiu preklinického vývoje a může být potenciálně účinná u různých nádorů
  • Touto spoluprací společnost Boehringer Ingelheim posílila základní pilíř své imunoonkologické modulační strategie a zaměřila se na nové přístupy k léčbě nádorů

Ingelheim, Německo a Nantes, Francie, 6. června 2018 (Boehringer Ingelheim) – Společnosti Boehringer Ingelheim a OSE Immunotherapeutics, biotechnologická společnost zaměřená na vývoj inovativních imunologických léčivých přípravků, oznámily exluzivní globální licencovanou spolupráci, jejímž cílem je společnými silami vyvinout OSE-172, SIRP-alpha antagonistu, který bude zaměřený na buňky myeloidní linie.

SIRP-alpha je receptor exprimovaný buňkami myeloidní linie, jakými jsou například dendritické buňky (DCs), makrofágy související s nádorem (TAMs) a myeloidní supresorové buňky (MDSCs). Při cílení na SIRP-alpha OSE-172 zabraňuje ligandu CD47 v jeho navázání a spuštění buněčných inhibičních účinků SIRP-alpha. OSE-172 má potenciál posílit protinádorovou imunitu zlepšením aktivity T buněk skrze posílení schopnosti dendritických buněk prezentovat antigeny, podporu fagocytických a zánětlivých vlastností makrofágů v nádorovém mikroprostředí a tím, že umožňuje diferenciaci myeloidních supresorových buněk do efektorového stavu.

„Partnerství s Boehringerem Ingelheim je opravdové uznání hodnoty našeho inovativního přístupu k léčbě nádorů. Cílem nově vzniklé aliance je urychlit první fázi vývoje protilátky OSE-172,“ řekl Dr. Dominique Costantini, výkonný ředitel OSE Immunotherapeutics. „Zkušenosti a znalosti Boehringeru Ingelheim budou neocenitelné pro náš klinický vývoj a pro naši snahu o tržní využití tohoto nového paradigmatu v léčbě nádorů.“

„Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s OSE Immunotherapeutics na vývoji tohoto slibného nového imunologického onkologika,“ řekl Jonathon Sedgwick, Ph.D., Global Head Cancer Immunology & Immune Modulation Research ve společnosti Boehringer Ingelheim. „Klíčovou oblastí, na kterou se zaměřujeme, je identifikace molekul schopných zacílit imunoregulační receptory myeloidních buněk, z nichž SIRP-alpha má vedoucí úlohu. Jsme odhodláni vyvinout revoluční first-in-class léčivý přípravek, který změní životy pacientů a pomůže zvítězit nad onkologickými onemocněními.“

Společnost Boehringer Ingelheim získala globální práva na vývoj, registraci a uvedení na trh monoklonální protilátky OSE-172, která cílí na receptor SIRP-alpha exprimovaný v buňkách myeloidní linie. Jedná se o součást trvalého odhodlání nalézat nové inovativní přístupy v imunoonkologii. Dle smluvních podmínke získá OSE Immunotherapeutics 15 milionů eur od Boehringeru Ingelheim předem a dalších 15 milionů eur při splnění dalšího krátkodobého stanoveného cíle po odstartování faze I klinické studie. Celkem může OSE Immunotherapeutics získat vice než 1,1 miliardy eur po dosažení předem stanovených cílů, uvedení na trh a splnění prodejních cílů, spolu s licenčními poplatky za celosvětové tržby. 

 

O OSE Immunotherapeutics SA

OSE Immunotherapeutics je biotechnologická společnost zaměřená na vývoj inovativních imunologických léčiv pro aktivování a regulaci imunity na poli imunoonkologie a autoimunitních onemocnění. Neoepitopová inovace (Tedopi®) je dnes ve fázi III u pokročilých plicních karcinomů (NSCLC) po selhání checkpoint inhibitorů (anti PD-1 a anti PD-L1). Opce k využití licence byla realizována společností Janssen Biotech v červenci 2016, čímž došlo k pokračování klinického vývoje látky FR104 (anti CD28 mAb) u autoimunitních onemocnění po pozitivních výsledcích fáze I. Dvoukroková licenční opce byla v roce 2017 podepsána i se společností Servier Laboratories na vývoj OSE-127 (Effi-7) a to až do ukončení fáze II klinické studie naplánované u autoimunitního střevního onemocnění a Sjögrenova syndromu. Společnost má řadu vědeckých i technologických platform: neoepitopy, agonisty nebo antagonisty monoklonálních protilátek, což jí dává ideální pozici pro boj s rakovinou a autoimunitními onemocněními. Její first-in-class klinické portfólio má diverzifikovaný rizikový profil.

Pro více informací prosím navštivte: http://ose-immuno.com/en/.

 

Boehringer Ingelheim

Výzkum a výroba inovativních humánních a veterinárních léčiv jsou již více než 130 let hlavním posláním farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Tato rodinná firma patří celosvětově mezi 20 předních farmaceutických společností. Každý den se jejích 50 tisíc zaměstnanců snaží toto poslání naplnit inovacemi ve třech oblastech podnikání – v oboru humánních léčiv, veterinárních přípravků a biofarmaceutické smluvní výroby. Důležitým prvkem firemní kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Zahrnuje účast v sociálních projektech po celém světě, příkladem je iniciativa „Making More Health“. Společnost Boehringer Ingelheim také aktivně podporuje rozmanitost v oblasti pracovních sil a těží z rozdílných zkušeností a dovedností svých zaměstnanců. Dále se zaměřuje na ochranu prostředí a klade velký důraz na udržitelnost zdrojů ve všech svých aktivitách.
 

Více informací je k dispozici na http://www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

 

Boehringer Ingelheim v onkologii

Onkologická onemocnění nám berou naše nejmilejší, čas i nevyužitý potenciál. V Boehringer Ingelheim poskytujeme novou naději pacientům tím, že bojujeme proti nádorovým onemocněním. Spolupracujeme s onkologickou odbornou veřejností tak, abychom mohli přinášet z vědeckého hlediska průlomová léčebná řešení a mohli tak zlepšit kvalitu života pacientů. Primární oblastí našeho zájmu jsou plicní a gastrointestinální nádory, u nichž se snažíme přinášet průlomová first-in-class léčiva, která mohou pomoci zvítězit nad rakovinou. Naše odhodlání přinášet inovace již vyústila v jedny z prvních léčivých přípravků pro karcinom plic, nicméně i v oblasti léčby dalších nádorů zaznamenáváme významné úspěchy díky unikátnímu výzkumu molekul zaměřených na nádorové buňky, imunoonkologické léky a inovativní kombinované postupy boje proti řadě onkologických onemocnění.