Stipendijní program pro odborníky v oblasti paliativní péče představuje své držitele v rámci cyklu Medicína a smrt

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 11. 2018

Praha, 21. listopadu 2018 (Nadační fond Avast) – Nadační fond Avast ve spolupráci s Centrem paliativní péče uvádí devítidílný cyklus přednášek na téma hranic moderní medicíny s titulem Medicína a smrt. Cílem je odborné i laické veřejnosti ukázat, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. Úvodní večer na téma Role paliativní péče v nemocnici otevřeli MUDr. Barbora Szonowská a MUDr. Martin Havrda, nefrologové a paliativní specialisté. Tito dva odborníci stejně jako dalších devatenáct, kteří budou řečníky následujících osmi přednášek v průběhu celého roku 2019, jsou stipendisty programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship zaměřeného na rozvojové projekty v oblasti paliativní péče.

Úvodní přednášku otevřela Martina Břeňová, ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, která představila koncept stipendií. „Paliativní oblast potřebuje sebevědomé profesionály, kteří mají zkušenosti a dostatečné zázemí, aby mohli pomáhat rozvíjet paliativní dovednosti jiným, zároveň stále pracovat na sobě, a přispívat tak k inovacím a změně celého systému. Proto jsme v roce 2017 představili stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship jako součást odborného programu Spolu až do konce.“ Oba odborní řečníci se pak věnovali tématu role paliativní péče v nemocnicích a projektům v kontextu stipendií. MUDr. Martin Havrda díky stipendiu studuje program zaměřený na management ve zdravotnictví. „Už několik let se snažím naplnit vizi o vybudování skvělého paliativního týmu. Každý skvělý tým ale potřebuje dobrého lídra a já jsem skrze Avast Foundation Palliative Care Scholarship získal možnost učit se, jak se takovým lídrem stát,“ vysvětluje zaměření svého programu rozvoje. MUDr. Barbora Szonowská v rámci stipendia absolvovala odborné stáže ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii. „Chtěla bych, abychom v České republice dokázali pacientům se selháním ledvin poskytovat péči, která je co možná nejvíce v souladu s jejich individuálními přáními a hodnotami. A to až do  samotného závěru života,“ doplňuje.

Stipendisté prvního ročníku dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a další profesionálové, kteří díky podpoře nadačního fondu realizují rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízeních, ale i v rámci zdravotního systému jako takového. Celkem obdrželi prostředky ve výši více než 16 milionů korun, které mimo jiné čerpají na studijní pobyty a stáže ve zdravotnických zařízeních a institucích v zahraničí, další vzdělávací akce, ale i kurzy osobního rozvoje včetně manažerských a prezentačních dovedností, či marketingu. Tento stipendijní cyklus bude završen paliativní konferencí na začátku roku 2020. Druhý ročník stipendia bude vyhlášen už na jaře 2019.

Přednášky z cyklu Medicína a smrt se budou konat vždy v úterý v podvečer od 17 do 20 hodin po celé České republice, často v prostorách domovských organizací mluvčích. Představí se vždy dva nebo tři stipendisté a v rámci zastřešujícího tématu budou hovořit o svém pohledu na hranice moderní medicíny a inovativních projektech, skrze které zlepšují péči o těžce nemocné po celé zemi. Celý cyklus moderuje Mgr. Marek Uhlíř, člen výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a uznávaný expert na oblast paliativní péče. Akce jsou určeny pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Vstup je zdarma.

Po přednášce bude vždy následovat prostor pro dotazy a neformální setkání všech účastníků. Další v pořadí se uskuteční 15. ledna 2019 v Olomouci. Podrobnosti budou zveřejněny na Facebooku Nadačního fondu Avast.


O cyklu Medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. O hledání způsobů, jak podporovat rodiny pacientů a zlepšit systém, aby dokázal vedle pokroků v biomedicíně pamatovat na lidskou důstojnost. Devět setkání s lidmi, kteří se pustili do inovativních projektů a v celé České republice zlepšují péči o těžce nemocné. Postupně vystoupí držitelé stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče. Večery jsou rozloženy až do konce roku 2019. Probíhají vždy v úterý od 17 do 20 hodin. Konkrétní místa a profily řečníků budou upřesňovány průběžně na Facebooku Nadačního fondu Avast.

První z cyklu přenášek proběhla na téma Role paliativní péče v nemocnici a vystoupili

MUDr. Barbora Szonowská

Pracuje jako nefrolog a paliatr na Interním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Věnuje se zejména pacientům s pokročilým onemocněním ledvin. Je vedoucí lékařkou lůžkového oddělení a týmu podpůrné a paliativní péče na svém pracovišti s přesahem do řady dalších dialyzačních středisek v České republice. Díky podpoře Nadačního fondu Avast v rámci programu Spolu až do konce v roce 2016 pod jejím vedením vznikl multidisciplinární tým věnující se podpůrné a paliativní péči v nefrologii. V rámci částečného úvazku se věnuje výuce studentů 1. LF UK.

MUDr. Martin Havrda

Nefrolog a primář I. interní kliniky FN Královské Vinohrady. Na klinice vybudoval díky podpoře programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast paliativní tým, který dnes poskytuje péči pacientům napříč nemocnicí. Je aktivním členem akademické obce Univerzity Karlovy, vědeckým sekretářem České nefrologické společnosti a oblíbeným vyučujícím na 3. LF UK. V rámci svého projektu rozvíjí komplexní program paliativní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.


O programu Spolu až do konce

Nadační fond Avast věří, že každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít. Skrze program Spolu až do konce usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. V rámci dosavadních 4. ročníků programu Nadační fond Avast pomohl finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie a podpořili nové přístupy i nápady v organizacích a zařízení, kde lidé tráví konec svého života. Financoval také nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořili rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách. V roce 2017 byl představen dvouletý stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship pro průkopníky v oblasti paliativní péče, do nějž bylo přijato 21 odborníků. Další ročník bude vyhlášen v první polovině roku 2019.


O​ ​Nadačním​ ​fondu​ ​Avast

Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Od svého vzniku využívá finance darované společností Avast a čas i talent, jimiž přispívá přes 1700 jejích zaměstnanců. Přímo i nepřímo tak podporuje komunity po celém světě a šíří hodnoty, které považuje za důležité pro smysluplný a svobodný život. Mezi hlavní témata, na něž se zaměřuje, patří péče o lidi na konci jejich života, pomoc rodinám dětí s postižením, lepší, účelnější systém vzdělávání a podpora otevřené, občanské společnosti. Avast jako globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení využívá každou příležitost společně s nadačním fondem přispět jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější svět. Avast nadačnímu fondu dosud daroval přes půl miliardy korun.

 

Souhrnný přehled informací o Nadačním fondu Avast ke stažení je k dispozici zde

Více na www.nadacnifond.avast.cz