Studenti Univerzity Pardubice získali ceny za nejlepší práce

Autor: eliska | Zpravodaj | 27. 6. 2016

Pardubice, 28. 6. 2016 – Látky, které by mohly nahradit antibiotika při léčbě gynekologických zánětů, nové možnosti syntetických postupů při výrobě léčiv nebo využití energie slunečního záření v organické chemii – nejen magisterské tituly, ale také ocenění za nejlepší vědecké práce si odnesla trojice studentů Univerzity Pardubice. Cenu společnosti Pfizer jim předal děkan Fakulty chemicko-technologické, prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 24. června v aule univerzity.

Cílem udílení cen je nejen motivace studentů k jejich další vědecko-výzkumné činnosti, ale také popularizace a propagace studia chemie jako oboru, bez kterého se náš každodenní život neobejde,“ řekl koordinátor projektu a proděkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Univerzita Pardubice a farmaceutická společnost Pfizer působící v České republice podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v říjnu 2015. Předmětem spolupráce je udělení finančního ocenění pro autory nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie. V letošním roce tak společnost rozdělí mezi úspěšné studenty celkem 30 tisíc korun.

Studenti byli oceněni na základě vynikající úrovně předložené diplomové práce, její obhajoby, oponentských posudků a doporučení vedoucího. Významným kritériem pro hodnocení byla také aktuálnost studované problematiky a možnost využití získaných výsledků v praxi,“ dodává proděkan Mošner.

Důležitost propojení výzkumu s praxí zdůraznil také generální ředitel společnosti Pfizer v České republice John P. Kennedy: „Partnerství s akademickým sektorem je pro naši společnost přirozené, celosvětově spolupracujeme s více než 250 univerzitními či jinými vědeckými partnery. Díky vzájemné spolupráci s vědci i studenty můžeme lépe propojit vědecké poznatky s aktuálními potřebami pacientů. Doufám, že naše ocenění a finanční odměna s ním spojená bude motivovat nejen její držitele, aby se i v budoucnu věnovali vědecké práci a posouvali tak hranice svých oborů.“

Ceny společnosti Pfizer získali:

Věra Pajkošová za diplomovou práci „Antimikrobiální účinek chalkonů“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Analýza biologických materiálů.

Vedoucí diplomové práce byla: RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D.

 

Jakub Valtr za diplomovou práci „Syntéza sloučenin obsahujících 2-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-olový skelet s využitím intramolekulární Henryho reakce“ ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit.

Vedoucím diplomové práce byl: doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

 

Zuzana Hloušková za diplomovou práci „Organické push-pull chromofory pro fotoredox katalýzu“ ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie.

Vedoucím diplomové práce byl: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

 

O společnosti Pfizer ČR

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku, USA. Společnost Pfizer byla založena v České republice v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově investovala společnost Pfizer v roce 2014 do výzkumu a vývoje nových léků více než 200 miliard Kč (8,3 miliard USD). Celosvětově zaměstnává více než 97 000 zaměstnanců. Česká pobočka zaměstnává přes 200 zaměstnanců. Více informací zde: www.pfizer.cz

Kontakt pro média: Jana Běhalová, jana.behalova@mhw.cz; +420 734 875 400