Studenti Univerzity Pardubice získali ceny za přínos ve výzkumu léčiv

Autor: eliska | Zpravodaj | 26. 6. 2017

Pardubice, 27. června 2017  (Medica Healthworld) – Jak mohou látky obsažené ve žlutých květech vlaštovičníku pomoci v boji proti rakovině? Jak zlepšit proces výroby léků na astma? Nebo jak lépe zacílit účinky vybraných protizánětlivých léků v organismu? Tři studenti Univerzity Pardubice si vedle magisterského titulu odnesli z promoce cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru farmaceutické chemie. Cenu společnosti Pfizer jim v pátek 23. června předal děkan Fakulty chemicko-technologické, profesor Ing. Petr Kalenda, CSc.

Spolupráce s farmaceutickým sektorem je pro nás důležitá, a to jak z hlediska budoucího profesního uplatnění studentů, tak i co se týká vědeckého výzkumu. Ceny pro nadané absolventy jsou zároveň motivací k jejich další badatelské práci,“ vysvětluje proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr. „Při výběru oceněných prací zohledňujeme jejich přínos k řešení aktuálních problémů a možnosti dalšího využití poznatků v oblasti výzkumu a vývoje moderních léčiv,“ dodává prof. Mošner.

Univerzita Pardubice a farmaceutická společnost Pfizer v České republice podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v říjnu 2015. Spolupráce se týká studijního programu farmakochemie a biotechnologií. Jde o obory, které se zabývají výzkumem a procesem výroby léčiv. Zároveň se zaměřují na hledání nových látek, které by bylo možné využít pro medicínské účely. Každý rok ocení společnost Pfizer tři nejlepší práce v magisterském a tři v bakalářském studiu. Mezi studenty rozdělí finanční odměnu ve výši třicet tisíc korun.

Důležitost propojení výzkumu s praxí zdůrazňuje i ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček: „S Univerzitou Pardubice spolupracujeme již dva roky a jsme rádi, že můžeme přispívat k rozvoji oborou a podporovat mladé vědce v jejich práci. Celosvětově spolupracuje naše společnost s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery a patříme k největším investorům na poli výzkumu a vývoje inovativních léků. Jenom v roce 2015 jsme investovali do výzkumu a vývoje nových léků 15,7 procent našich celosvětových obratů.“

V rámci magisterského studia letos odborná komise ocenila práci Lucie Paloušové, Jana Konečného a Štěpánky Vlasákové. Na podzim získají Cenu společnosti Pfizer také tři nejlepší práce z bakalářského studia.

Ceny společnosti Pfizer v roce 2017 získali:

Lucie Paloušová za diplomovou práci „Recyklovatelný katalyzátor pro asymetrickou Henryho reakci na bázi derivátu imidazolyl-imidazolidinonu“ ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Jan Konečný za diplomovou práci „Studium interakce mezi α-cyklodextrinem a konjugátem prednisolon – poly(ethylenglykol)“ ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Štěpánka Vlasáková za diplomovou práci „Využití průtokové cytometrie při studiu protinádorové aktivity vybraných isocholinových alkaloidů“ ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik. Vedoucí diplomové práce byl RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

O společnosti Pfizer ČR

V České republice působí společnost Pfizer od roku 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Kromě toho ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. Celosvětově v roce 2015 investovala společnost do výzkumu a vývoje nových léků více než 192 miliard korun. V současné době zaměstnává společnost v ČR přibližně 315 zaměstnanců.