Studie českého profesora o léčbě polycystických ledvin zaujala prestižní zámořský odborný časopis

Autor: eliska | Zpravodaj | 29. 8. 2017

Praha, 30. srpna 2017 (VFN) – Polycystická choroba ledvin je nejčastější geneticky podmíněné onemocnění. Na 600 porodů připadá jedno narozené postižené dítě a rodič s onemocněním má 50% pravděpodobnost, že onemocnění zdědí i jeho potomek. S přelomovým zjištěním v léčbě této poruchy přišel mezinárodní tým pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studie zjistila, že lék, jenž se doposud užíval k léčbě některých zhoubných nádorů, působí léčivě i na polycystickou chorobu ledvin. Výsledky výzkumu zaujaly odbornou veřejnost natolik, že o nich informoval i prestižní nefrologický časopis JASN (Journal of the American Society of Nephrology).

Polycystická choroba ledvin je porucha vývoje ledvinových kanálků, v důsledku které se v ledvinách tvoří cysty. Ty způsobují zvětšování ledvin, jež postupně ztrácejí svou funkci a selhávají. U pacientů ve věku nad 50 let je obvykle nutné nemoc léčit umělou ledvinou. Pacienti s tímto onemocněním tvoří v Evropě (včetně ČR) zhruba 8-10 % dialyzovaných pacientů. Více než deset let se vědci pokoušejí nalézt lék na polycystickou chorobu ledvin. Lék, jehož účinky studie potvrdila, může znamenat pro léčbu onemocnění výrazný posun.

Lék je nadějí pro pacienty

Studie profesora Vladimíra Tesaře prokázala, že lék, jenž byl doposud využíván k léčbě některých zhoubných nádorů, dokáže zpomalit růst cyst a progresi onemocnění. „Po ověření výsledků dalšími studiemi by lék mohl do budoucna představovat možnost výrazného zlepšení kvality života pacientů s polycystickými ledvinami a eventuálně i ušetřit náklady na léčbu dialýzou a transplantací,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Budoucnost léčby polycystických ledvin

Do nedávna bylo možné ovlivňovat pouze projevy choroby, jako je vysoký tlak nebo infekce. V současné době se testuje více léků, které by měly ovlivnit růst cyst a zhoršování funkce ledvin. „Jsem přesvědčen, že léků se stále lepším efektem na růst cyst a lepší tolerancí umožňující dlouhodobé užívání bude přibývat. Zásadní pokrok lze ale očekávat spíše v horizontu 5-10 let,“ říká prof. Tesař.

Česká studie v prestižním zámořském časopisu

Výsledky studie zveřejnil měsíčník Journal of the American Society of Nephrology. Jedná se o časopis s nejvyšším impakt faktorem (počet citací průměrné publikace v daném časopisu) v oboru nefrologie. „Z pohledu našeho oboru je první autorství publikace v tomto časopise velký úspěch,“ uzavírá prof. Tesař.


Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN, je přední český nefrolog, zakladatel a přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství ve svých 42 letech. Šest let byl proděkanem pro vědu 1. LF UK. Je zasloužilým členem Evropské renální asociace a Americké nefrologické společnosti a bývalým dlouholetým předsedou České nefrologické společnosti. Napsal více než 350 vědeckých prací.