Studie EY: Pacientské organizace šetří státu až desítky miliard korun ročně

Autor: Redakce | Doporučené příspěvky | 15. 9. 2023

Veřejné prostředky pacientské organizace podle studie šetří zejména tím, že státu odpadají náklady na pracovníky sociálních služeb a zdravotnictví, a také aktivitami v oblasti prevence, které snižují výdaje na léčbu a vyplácení invalidních důchodů. Jejich základní aktivitou je většinou hlavně poradenství a psychologická podpora.

Podle Zdeňka Duška z EY jde například u organizace věnující se lidem s rakovinou prsu ročně o služby až za 49 milionů korun, u nemocných s diabetem o 58 milionů korun, u pacientů s revmatoidní artritidou až o 46 milionů milionů korun a u osob s poraněním páteře a míchy až o 16 milionů korun úspory státu ročně.

V současné době organizace fungují na základě příspěvků od států a krajů asi ze třetiny, většinu tvoří firemní a soukromé dary. Medián jejich ročních nákladů je asi 1,2 milionu korun, většinou jdou na zaměstnance, kteří často pracují na částečný úvazek. Svým přínosem vyčísleným jako úspora státu chce NAPO vstoupit do jednání o dlouhodobém financování ze státního rozpočtu.

“Pokud by měly naše organizace aspoň elementární jistotu dlouhodobého příjmu, mohly by své služby a podporu pacientům poskytovat v řádově vyšším měřítku, a tím generovat i mnohem vyšší úspory veřejným rozpočtům a zdravotnictví,” uvedl předseda NAPO Robert Hejzlák. Dodal, že příspěvek od ministerstva zdravotnictví u organizací, které o něj žádají je průměrně 200.000 korun na rok.

Ministerstvo vede oficiální seznam pacientských organizací, kterých je téměř 150, zřizuje i pacientskou radu jako svůj poradní orgán, její činnost byla obnovená v roce 2017. V pětadvacetičlenném orgánu jsou zástupci různých diagnóz, mají čtyřletý mandát. Zároveň vznikl odbor úřadu, který jim poskytuje zázemí.

V posledních deseti letech tyto organizace připomínkují zákony a jsou i součástí některých rozhodovacích procesů ve zdravotnictví, například při schvalování nových léčiv. Spuštěn byl také webový portál, kde mohou lidé hledat informace o činnosti organizací a různých diagnózách.