Studie: Výpadek mělo v posledních dvou letech 60 pct lékových skupin

Autor: Redakce | Aktualita | 1. 6. 2023

Studie podle Pavla Svítila z Cogvio mapovala podle dat publikovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) duben 2021 až březen 2023. Zabývala se léky, kterým už skončila patentová ochrana účinných molekul jejich původními výrobci, a které tak mohou vyrábět i další firmy. Podle Vrubela je jich na trhu asi 70 procent. Z 957 účinných látek měla třetina jenom dva dodavatele. “Když lék vypadne na národní úrovni, tak už je jenom jeden dodavatel,” vysvětlil Svítil.

Úplné výpadky jsou podle něj relativně málo časté, častější jsou výpadky vážné nebo částečné. Podle Vrubela mají v současné době vážné výpadky léky s asi 50 účinnými molekulami a 100 až 150 má částečné výpadky, kdy je pokles dodávek o 20 až 30 procent. “Čím méně různých lékových přípravků máme v jedné skupině léků, tím vyšší je riziko výpadku,” dodal.

Důvody nedostatečných dodávek jsou podle Svítila různé. Výrobu ovlivnila epidemie covidu-19 a válka na Ukrajině, ať už lockdowny v čínských továrnách, přerušením logistických řetězců nebo růstem cen energií. Vyšší ale byla i poptávka, zejména u léků na onemocnění, která jsou sezonní.

Podle Vrubela je asi 300 molekul, které nemají patentovou ochranu, ale přesto je jenom jeden dodavatel léků, které je obsahují. Po skončení patentové ochrany a vstupu dalších výrobců cena léku obvykle výrazně klesne, někdy i v řádu 70 až 90 procent. Za posledních pět let tak tyto levnější léky podle něj ušetřili českému veřejnému zdravotnímu pojištění 9,8 miliardy korun.

Nízká cena ale nemotivuje nové výrobce, aby lék také do Česka dodávali. “V průběhu času se začíná konsolidovat trh a z molekul, které kdysi byly bohaté na kompetitory, je jich čím dál méně,” řekl. Položil řečnickou otázku, zda není honba za úsporou v některé fázi už kontraproduktivní.

Ze zhruba 9500 léků má podle něj asi 3600 stanovenou maximální možnou cenu. U tisíce léků je tato cena nižší než 150 korun. “Z nich 60 až 70 procent se prodává reálně za maximální cenu,” dodal.

Výrobců, kteří do Česka dodávají léky, je asi 400. Většina účinných látek a velká část léků pochází ze zemí mimo EU. Podle asociace jsou pro zlepšení dostupnosti potřeba opatření i na evropské úrovni, například investiční pobídky nebo zvýšení ceny léku nebo jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění pro firmy, které vyrábějí v EU. Přesun výroby účinných látek je ale obtížný i kvůli ekologickým omezením.