SÚKL hlavně hlídá kvalitu a dostupnost léků na českém trhu

Autor: redakce | Doporučené příspěvky | 23. 4. 2024

– Posláním ústavu je zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva a funkční zdravotnické prostředky. Dále dohlíží na reklamu na humánní léčivé přípravky. Od počátku roku 2008 je pověřen stanovováním maximálních cen léčivých přípravků a stanovováním výše a podmínek jejich úhrady ze zdravotního pojištění.

– Byl zřízen vyhláškou ministerstva zdravotnictví z dubna 1952. Jako správní úřad byl zřízen zákonem o léčivech z roku 1997. Předchůdcem dnešního SÚKL byl Ústav pro zkoumání léčiv, zřízený už roku 1918. Kromě pražského ústředí má regionální pracoviště v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni.

– SÚKL je správním úřadem, který je podřízen ministerstvu zdravotnictví. V čele organizace stojí ředitel, jehož jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Plní také úkoly Státní agentury pro konopí pro léčebné použití; uděluje licence k pěstování konopí pro léčebné použití a zajišťuje jeho výkup.

– Ústav je v rámci mezinárodní spolupráce aktivně zapojen do činnosti více než 100 pracovních skupin, podskupin a výborů. Jde především o uskupení Rady EU, Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), ale také o pracovní orgány Světové zdravotnické organizace (WHO), Rady Evropy a jejího Evropského ústředí pro kvalitu léčiv a zdravotní péče (EDQM) či Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

– Podle výroční zprávy za rok 2022 má SÚKL 583 služebních a pracovních míst.

– V roce 2022 SÚKL dosáhl mimorozpočtových příjmů v celkovém objemu přes 589 milionů korun. Hlavní část těchto příjmů byla tvořena náhradami výdajů za odborné úkony, které SÚKL prováděl na žádost výrobců, distributorů, prodejců a jiných právnických i fyzických subjektů. Neinvestiční výdaje SÚKL v roce 2022 čerpal v celkovém objemu zhruba 710 milionů korun, z toho státní rozpočet se na financování podílel částkou přes 160 milionů korun.

– Loni v prosinci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odvolal z funkce ředitelky SÚKL Kateřinu Podrazilovou. Ústav vedla necelé tři měsíce. Řízením byl dočasně pověřen Jakub Velík, který v lékovém ústavu pracuje jako vedoucí oddělení koordinace odborných činností. Podrazilová poté ČTK řekla, že byla odvolána krátce po oznámení výsledků hospodářského auditu po předchozí ředitelce Ireně Storové, který odhalil nedostatky. Náprava podle ní vyžadovala neodkladná opatření.

– Od roku 2018 vedla SÚKL Storová, které končilo pětileté funkční období. Na základě výsledků výběrového řízení a doporučení komise se novou ředitelkou stala Podrazilová, která nastoupila do funkce loni 21. září. Storovou, která se výběrového řízení také účastnila, Válek v předchozích měsících opakovaně kritizoval v souvislosti s nedostatkem některých léčiv. Tendr na nového šéfa SÚKL vypsalo ministerstvo poprvé už loni v březnu. Komise doporučila dva uchazeče, ministr žádného z nich tehdy nevybral.

– SÚKL byl během pandemie covidu-19 jednou ze stěžejních státních institucí. Rozhodoval například o lécích testovaných v souvislosti s nemocí. V březnu 2021 prezident Miloš Zeman žádal odvolání ředitelky Storové, neboť jí vytýkal přístup při schvalování ruské vakcíny Sputnik V. Zeman byl zastáncem ruské vakcíny a prohlásil, že by mu pro její používání stačila certifikace od SÚKL. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vakcínu nezaregistrovala. “Vakcíny proti covidu-19 je podle platné legislativy možné registrovat jen centralizovaně v rámci EU. Druhá možnost je výjimka ministerstva zdravotnictví o použití neregistrovaného léčivého přípravku. SÚKL sám tedy vakcíny proti covidu-19 registrovat nemůže,” reagoval tehdy SÚKL.

– Storová stála v čele úřadu od prosince 2017, nejprve byla pověřena vedením SÚKL, ředitelkou se stala v červnu 2018.

– V prosinci 2017 rezignoval tehdejší ředitel Zdeněk Blahuta. Lékový ústav byl tehdy kritizován za problémy kolem systému elektronických receptů eRecept, za který zodpovídal. Blahuta podle ministerstva zdravotnictví požádal o odvolání z osobních důvodů.

– Předchozí změna vedení ústavu se udála v únoru 2014, když tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) odvolal ředitele Pavla Březovského (ve funkci byl od roku 2012) a nahradil jej Blahutou. Následně zadaný audit pak zjistil údajné nevýhodné smlouvy a pronájmy, údajně zbytečné výdaje na mzdy či změny v předmětu zakázek, zadaných za úřadování Březovského.

– Tomáš Boráň vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2009 je zaměstnán ve SÚKL, kde nyní působí na pozici ředitele sekce registrací léčiv. V letech 2009 až 2017 působil také jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě UK. Od roku 2024 je také členem pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro posílení dostupnosti strategicky významných léčiv.

 

Přehled ředitelů SÚKL od roku 1990:

Jan Mikeska, 1990-91 (pověřen vedením)

Jiří Portych, 1991-93

Jan Mikeska, 1993-94

Milan Šmíd, 1994-06

Michal Sojka, 2006 (pověřen vedením)

Jitka Šabartová, 2006 (pověřena vedením)

Martin Beneš, 2007-12

Pavel Březovský, 2012-14

Zdeněk Blahuta, 2014-18

Irena Storová, 2018-23 (do června 2018 pověřena vedením)

Kateřina Podrazilová, 2023

Jakub Velík, od prosince 2023 (pověřen vedením)

Tomáš Boráň, od května 2024.