SÚKL schválil úhradu léčivého přípravku ZAHRON COMBI. Na trhu je nová fixní kombinace na vysoký krevní tlak a cholesterol

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 8. 2018

Praha, 8. 8. 2018 (Adamed) – Na trh přichází nový lék pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem a zároveň vysokou hladinou cholesterolu – ZAHRON COMBI od společnosti Adamed. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu této fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu od 1. 7.2018.

Obecně platí, že fixní kombinace dvou léčivých látek v jedné tabletě snižuje náklady na preskripci a je současně předpokladem pro dosažení vyšší adherence pacientů k léčbě,“ říká prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. předseda České společnosti pro aterosklerózu.

ZAHRON COMBI je určen pro léčbu hypertenze a hyperlipoproteinemie. Lze jej také předepsat k prevenci výskytu kardiovaskulárních příhod, pokud má pacient jiné rizikové faktory, které zvyšují riziko výskytu srdeční příhody, mozkové příhody nebo přidružených zdravotních problémů. Pacient užívá jednu tabletu denně.

Rosuvastatin je účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy, který ze všech dostupných statinů nejpříznivěji ovlivňuje hladiny LDL cholesterolu i HDL cholesterolu, a to při srovnatelné snášenlivosti a bezpečnosti. „Rosuvastatin prakticky není metabolizován izoenzymem 3A4 cytochromu P450 – jako většina ostatních statinů a mnoho dalších léčiv, takže je zde pouze malé riziko farmakokinetických lékových interakcí. V řadě studií prokázal významné ovlivnění aterosklerotického procesu u širokého spektra pacientů,“ doplňuje prof. Vrablík. V kombinaci s blokátorem kalciových kanálů amlodipinem významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod.

ZAHRON COMBI, který mohou předepisovat kardiologové a praktičtí lékaři, rozšiřuje a vhodně doplňuje kardiologické portfolio společnosti Adamed v České republice.


O společnosti Adamed

Společnost je součástí farmaceutické a biotechnologické nadnárodní společnosti Adamed Group. Vyrábí 250 produktů ve 14 terapeutických oblastech pro více než 65 zemí světa. Zaměřuje se na vlastní vývoj inovativních a generických léků s přidanou hodnotu. V České republice od roku 2016.