SÚKL: Stažení přípravku INFANRIX HEXA

Autor: eliska | Zpravodaj | 5. 10. 2012

Sdělení SÚKL ze dne 6.10.2012


Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje:


Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů informuje, že na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie se stahuje z úrovně zdravotnických zařízení léčivý přípravek:


 


Kód SÚKL


Název LP


Doplněk názvu


Velikost balení


Šarže


Použitelnost do


0025646


INFANRIX HEXA


INJ PLV SUS 10X0.5ML LA+ST


10X0.5ML


A21CB191B


01/2014


 


 


Léčivý přípravek se stahuje z důvodu závady v jakosti: riziko potenciální mikrobiologické kontaminace.


 


Mgr. Apolena Jonášová
Vedoucí sekce dozoru