Světová zdravotnická organizace: urychleně zaveďte plošné očkování dětí konjugovanou pneumokokovou vakcínou!

Autor: eliska | Zpravodaj | 16. 4. 2007

Praha, 17. dubna 2007 – WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje České republice aby po vzoru většiny evropských zemí urychleně zařadila konjugovanou pneumokokovou vakcínu do národního programu očkování dětí v ČR. Pneumokokové infekce mají ročně na svědomí více než jeden milion úmrtí dětí do 5 let věku. V České republice je vakcína zatím dostupná bezplatně pouze dětem s vybranými zdravotními indikacemi.

Pneumonie, bakteriémie a meningitida jsou závažnými projevy invazivních pneumokokových infekcí, zatímco záněty středního ucha, sinusitidy a opakující se bronchitidy představují neinvazivní projevy pneumokokové infekce. V České republice jsou tak ročně očkovány přibližně čtyři tisícovky dětí po již prodělaných bakteriálních meningitidách, s poruchami imunity nebo více než čtyřmi záněty středního ucha ročně. WHO doporučuje České republice aby zavedla plošné očkování konjugovanou sedmivalentní vakcínou.

„V rozvinutém světě nesou hlavní část zátěže těmito onemocněními děti do 2 let věku a senioři,“ uvedla MUDr. Alena Šteflová, PhD., ředitelka kanceláře WHO v ČR a dodala:

„Narůstající rezistence vůči běžným antibiotikům podtrhuje naléhavou nutnost kontroly pneumokokových onemocnění očkováním.“

Pro toto nejvýznamnější preventivní opatření jsou k dispozici v současné době dvě vakcíny. Jednak starší polyvalentní sacharidová pneumokoková vakcína, která je účinná v prevenci pneumokokových onemocnění u starších osob, avšak nedostatečná u dětí do dvou let věku.

Rozsáhlé očkování dětí konjugovanou vakcínou se ukázalo být vysoce efektivním při snižování zátěže invazivních pneumokokových infekcí u kojenců a malých dětí. Kromě toho data nasvědčují tomu, že ochrana přesahuje očkovanou populaci a zahrnuje i osoby, které jsou v kontaktu s očkovanými dětmi. Očekává se, že ochrana bude dlouhodobá. Plošné očkování již zavedla většina evropských zemí včetně Velké Británie, Německa, Francie, Švýcarska, Belgie, Nizozemí.

Prezentace