Světový den alergie a astmatu: problémy má kolem třetiny české populace, na léčbu jde ročně ke čtyřem miliardám

Autor: Redakce | Zpravodaj | 2. 5. 2019

Praha, 3. května 2019 (SZP ČR) – Alergie představují v české populaci jednu z nejčastějších zdravotních komplikací. Na léčbu jde kolem čtyř miliard korun ročně – zatímco ceny a tím i výdaje na léky se daří snižovat, roste podíl nákladů na biologickou léčbu.

„Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy nebo lokálních projevů na kůži, přes chronické systémové postižení průdušek provázené dušností až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí,“ říká MUDr. Ludmila Plšková, expertka Svazu zdravotních pojišťoven ČR. „Lidé mají tendenci, zvlášť u běžných projevů alergie, jako je třeba sezónní chronická alergická rýma v reakci na pyly, nebo mírné lokální, ale mnohdy i celkové projevy alergie podceňovat. Právě z nich se ale může časem vyvinout astma, které už představuje poměrně vážný zdravotní problém.“

Celkový objem nákladů na léčbu je už několik let obdobný, pohybuje se na úrovni čtyř miliard korun. Mění se ale v čase jeho struktura. Jednak o něco přibývá astmatiků, jednak se daří u generických léků snižovat jejich cenu. Dalším faktorem jsou nové kombinace léků a stále větší podíl nákladné biologické léčby.

„Alergie i astma jsou svojí podstatou autoimunitní a nelze je plně vyléčit. Pokud ale člověk svou situaci nepodceňuje a navštěvuje alergologa, může velmi výrazně zmírnit jejich projevy. Existuje také možnost vakcinace, kdy se tělu postupně podává v malých množstvích látka, na niž je alergický a tělo se naučí na ni adekvátně reagovat,“ dodává MUDr. Ludmila Plšková.

ASTMA

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dolních cest dýchacích, jde vlastně o „přehnanou obranu“ dýchacích cest na různé spouštěče. Průdušky uvolňují histamin, což vyvolává otok sliznice průdušek, zvýšenou tvorbou hlenu. Celkovým dopadem na pacienta je zúžení dýchacích cest a zhoršené dýchání.

ALERGIE

Alergie je přehnaná reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v prostředí. Je způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu. Tělo může reagovat na mnoho různých látek jako jsou např. pyly, prachy, roztoči, zvířecí srst či potraviny.

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. pojištěnců. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.