Světový den ledvin po dvanácté – Nechte si vyšetřit funkci ledvin

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 3. 2017

Praha, 8.3.2017

Od roku 2006 je vyhlašován vždy druhý březnový čtvrtek „Světovým dnem ledvin“. Jeho cílem je zvýšit veřejné povědomí o důležitosti ledvin a pomoci v prevenci výskytu onemocnění ledvin a souvisejících chorob. Nějakým stupněm postižení ledvin trpí až 10 % populace, v současné době v ČR dochází na dialýzu asi 6 000 pacientů a další 4 000 žijí s funkční transplantovanou ledvinou.

Onemocnění ledvin je v zásadě jakékoliv postižení ledvin, které se může projevovat například jejich sníženou funkcí, bílkovinou nebo krví v moči, změnou množství nebo složení moče, ale i řadou dalších. Jeho léčba závisí na příčině onemocnění, a přestože se často nedá nemoc vyléčit, její zhoršování se při včasném zjištění dá výrazně zpomalit a zároveň zmírnit komplikace, které jej doprovázejí. „Je to i proto, že v počátečním stadiu na sobě onemocnění ledvin obvykle nepoznáte, ale přesto již může zvyšovat riziko dalších onemocnění, například infarktu myokardu,“ vysvětlila důležitost včasného záchytu nemocí MUDr. Eva Veisová z Interního oddělení Strahov VFN v Praze. „Mezi nejčastější nemoci, které vedou k onemocnění ledvin, patří cukrovka, vysoký krevní tlak, různé záněty ledvin a dědičná onemocnění jako například polycystóza,“ doplnila MUDr. Veisová. Nějakým stupněm postižení ledvin trpí až 10 % populace, přestože do stadia konečného selhání ledvin dospěje jen malá část z nich. K letošnímu Světovému dni ledvin je pro zájemce připravena možnost vyšetření.

Nepodceňujte prevenci a přijďte si zdarma nechat vyšetřit ledviny

K dispozici budou odborníci, kteří vás nejen vyšetří, ale zároveň poradí, jak nemocem ledvin předcházet, či jak dále postupovat v jejich léčbě. Budete mít možnost nechat si vyšetřit funkci ledvin (sérový kreatinin) a ověřit, zda ledviny nejsou poškozeny (chemické vyšetření moči a močového sedimentu). Současně se specialisté zaměří na odhalení nejčastějších příčin onemocnění ledvin (diabetes mellitus a arteriální hypertenze) – bude vám změřen krevní tlak a stanovena sérová glykemie.

Kde: Interní oddělení Strahov VFN, Šermířská 1921/4, Praha 6, tel. 225 003 111

(doprava autobusy 143, 149, 176 a 191 do stanice Stadion Strahov, odtud cca 150 m pěšky směrem k vysokoškolským kolejím)

Kdy: Ve čtvrtek 9. 3. 2017 od 7.00 hod

O světovém dni ledvin

Jedná se o společnou iniciativu mezinárodních organizací The International Society of Nephrology (ISN) a The International Federatoin of Kidney Foundations (IFKF), která má za cíl zvýšit veřejné povědomí o důležitosti ledvin a pomoci v prevenci výskytu onemocnění ledvin a souvisejících chorob.

 

Pro další informace:

Filip Brož, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: filip.broz@vfn.cz, tel.: 607 082 521

Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629

 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.