Tenzní bolesti hlavy trápí až 80 % populace, na vině je často stres

Autor: eliska | Zpravodaj | 31. 10. 2018

Praha, 1.11.2018 (Allmedia4U)

Člověk v dnešní době zažívá stres téměř každodenně, což se následně promítá i do jeho zdravotního stavu. Jedním z typických důsledků stresu jsou bolesti hlavy. Sice nás bezprostředně neohrožují na životě, ale jsou nepříjemné a snižují kvalitu našeho pracovního i osobního života. Proto je potřeba je účinně tlumit. Jako lék první volby je při bolesti hlavy vhodný např. přípravek s obsahem ibuprofenu.

Stres, únava, potažmo pocity úzkosti či deprese stojí za nejčastějším typem bolestí hlavy, tzv. tenzní bolestí hlavy. Jejím spouštěčem může být nejen samotný stres, ale i předtucha stresu, opakované konflikty a jejich očekávání. Také proto se tenzní bolest hlavy někdy označuje jako bolest stresová. Jde o tlakové a oboustranné bolesti, které se nejvíce projevují v oblasti temene. „Na rozdíl od migrény nastupují pozvolna a nebývají tak silné. Člověk tedy nemusí, jako při migréně, zanechat veškerých aktivit a ulehnout, nicméně i tak jsou to bolesti obtěžující a nepříznivě ovlivňující kvalitu života. Díky délce svého trvání a častému opakování omezují člověka v běžných denních aktivitách,“ říká MUDr. Marek Hakl, primář Kliniky algeziologie a preventivní péče Medicinecare v Brně. Pacienti často popisují tenzní bolesti hlavy jako pocit sevření (pásku kolem hlavy), přetlaku uvnitř lebky či nepříjemnou přecitlivělost při doteku hlavy ve vlasech, např. při česání. Bolest umí potrápit i celé hodiny či dokonce dny. Často se objeví až odpoledne nebo večer.

Tenzní bolesti hlavy jsou nejčastějším typem primární bolesti hlavy, v životě ji zakusí téměř každý člověk. Statistiky ukazují, že postihují až 80 % populace. Mohou se objevovat jen občas, několik dní v měsíci, pak mluvíme o tzv. epizodickém typu tenzní bolesti hlavy. V případě, že jimi pacient trpí více než polovinu dnů v měsíci, jde již o chronický typ tenzní bolesti hlavy.

K léčbě tenzní bolesti hlavy lze využít běžně dostupné léky proti bolesti s obsahem léčivé látky ibuprofen. Pro dospělé a dospívající od 12 let je vhodný např. přípravek Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky. Růžovo-červené tobolky se díky měkkému želatinovému obalu v žaludku snadno rozkládají. Obsahují ibuprofen v tekuté formě, který se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti. Výhodou je rovněž jeho široké využití. Kromě bolestí hlavy je možné jej užívat i při bolestech zubů, svalů či zad, bolestivé menstruaci apod.

Kromě tlumení bolesti je však na místě řešit i stres, který bolest hlavy vyvolal. Především dlouhodobý stres není radno podceňovat. Zatímco krátkodobý stres může díky vyplaveným hormonům člověka aktivovat a připravit ho tak na překonání určité zátěžové situace, dlouhotrvající nebo často se opakující stres působí na zdraví jednoznačně negativně,“ upozorňuje MUDr. Hakl. Kromě bolesti hlavy snižuje chronický stres imunitu a podílí se na rozvoji řady fyziologických, ale i psychických onemocnění, mimo jiné např. i depresí. K potlačení stresu účinně přispívají například relaxace, masáže, dechová cvičení, meditace či jóga.

 

Ibalgin Rapidcaps® 400 mg měkké tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

Ibalgin Rapidcaps® 400 mg měkké tobolky – orientační cena balení 20 tobolek v lékárně 100 Kč.

 

 

Zdroje:

  1. Humpolíček P.: Stres a jeho zvládání v kontextu psychosomatiky a metabolických poruch. Psychologický ústav FF MU Brno, Dostupné z: http://text.psychologon.cz/270-stres-a-jeho-zvladani-v-kontextu-psychosomatiky-a-metabolickych-poruch.pdf
  2. Marková J.: Tenzní bolesti hlavy. Medicína pro praxi 2006; 2: 80–82. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2006/02/07.pdf
  3. Gilbertová S.: Zdravotní důsledky stresu. Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha. Dostupné z: https://www.vubp.cz/ces/soubory/ergonomie-a-stres-2015/zdravotni-dusledky-stresu-sylva-gilbertova.pdf
  4. SPC přípravku IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg MĚKKÉ TOBOLKY, datum revize textu 18. 4. 2018
  5. PIL přípravku IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg MĚKKÉ TOBOLKY, datum revize textu 18. 4. 2018
  6. Keller O.: Tenzní bolesti hlavy. Neurologie pro praxi 2003/2, 69–71. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2003/02/06.pdf