Terapie látkou z lysohlávek nemá podle studie NUDZ špatný vliv na paměť

Autor: Redakce | Doporučené příspěvky | 3. 7. 2023

Aktuální studii vedenou Tomášem Páleníčkem nyní vědci zveřejnili v časopise European Neuropsychopharmacology. Na vzorku 20 zdravých dobrovolníků zkoumali, zda a případně do jaké míry podání psilocybinu ovlivňuje takzvanou konsolidaci paměti, tedy zapsání nově naučených vzpomínek do dlouhodobé paměti. “Například když nám partner či partnerka řekne, abychom zítra vyzvedli potomka ze školy po obědě, informaci musíme správně zpracovat, pak ji uchovat během příslušné doby, a následně ji správně rozluštit další den. Pokud by psilocybin narušil proces uložení paměti, pak by samozřejmě bylo problematické jej využívat v terapii, která je zasazena do pacientova života,” popsal Marek Nikolič z NUDZ, který data analyzoval.

Pro zjištění efektu psilocybinu na konsolidaci během spánku využili odborníci takzvaný Pair Associative Learning Test. “V praxi to znamenalo, že se dobrovolníci museli před usnutím naučit nesouvisející dvojice slov – například mlýn – opice, středisko – lev. Ráno jsme tato párová spojení otestovali znovu, abychom zjistili, do jaké míry mohlo výsledky ovlivnit podání psilocybinu. Výsledky u účastníků naší studie ukazují na to, že psilocybin neovlivňuje informace naučené před sezením ani informace naučené po sezení a uložené do dlouhodobé paměti během prvního spánku,” uvedl Nikolič. Dodal, že výsledky bude třeba ještě ověřit na větším vzorku účastníků. “Nicméně jde o důležitý poznatek pro bezpečné užívání psilocybinu v terapii a během normálního života plného osobních i pracovních povinností,” vysvětlil Nikolič.

Nyní ve výzkumu navazují další studie, kterých se účastní pacienti s depresí. Možné je hlásit se do studie označované PSIKET, která zkoumá účinek psilocybinu a ketaminu právě při léčbě rezistentní deprese. Jejím cílem je najít odpověď na to, jestli má psilocybin srovnatelný, nebo lepší a delší léčebný účinek než ketamin. Zásadním rozdílem oproti běžné léčbě antidepresivy je skutečnost, že jak psilocybin, tak ketamin účinkují prakticky bezprostředně, není tedy třeba dlouhého čekání na to, než se účinek dostaví. “Studie se můžete zúčastnit, jste-li starší 18 let a jste-li léčen(a) pro lékařsky ověřenou depresivní epizodu, která neodpověděla minimálně na dva různé způsoby léčby,” doplnil Páleníček. Více informací najdou zájemci na www.psiket.cz.