Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů

Autor: Redakce | Zpravodaj | 16. 8. 2018

V Praze dne 17. 8. 2018 (KSL, SSG ČR)

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzývají předsedu vlády a ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli.

Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme maximálně kvalitní pracovní i platové podmínky. Zároveň jsme si jisti, že navýšení úhrad zdravotní péče, kterého zástupci nemocnic dosáhli v dohodovacím řízení a které je nejvyšší ze všech segmentů, je pro rok 2019 schopno plně pokrýt i požadavek odborových organizací na 10% navýšení osobních příjmů zaměstnanců.

Máme tedy za to, že odbory by se měly t.č. soustředit na kolektivní vyjednávání v jednotlivých nemocnicích, nikoli útočit na úhrady jiných segmentů. Vedení nemocnic by se měla soustředit na úkoly, které jim přísluší, nikoli jen stát před Ministerstvem zdravotnictví či Úřadem vlády s nastavenou dlaní.

Upozorňujeme na to, že právě dříve běžné opakované politické zásahy do úhrad, o něž odbory nyní opět usilují, jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu českého zdravotnictví. Vedly k tomu, že je vysáván personál zvláště ambulancí na vesnicích a malých městech, často jen na základě historicko-politického tlaku, nikoli objektivního úsudku o potřebnosti a náležité odborné výši zařízení, která peníze preferovaně dostávala, a to nejen od vlády, ale také např. krajů. Zdravotní péče se důsledkem dosavadních zásahů státu stále více vzdaluje od těch, kteří ji potřebují nejvíce.

Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče.

Závěrem upozorňujeme, že pokud se přeci jen vláda ČR rozhodne z jiných zdrojů, než je zdravotní pojištění, přidat peníze na navýšení platů a mezd ve zdravotnictví, za spravedlivý budeme považovat jen takový systém, který se bude týkat všech poskytovatelů, nikoli jen lůžkových zařízení. Upozorňujeme vládu ČR, že za spravedlnost v rozdělování peněz jsme připraveni bojovat podstatně tvrději, než tomu bylo dosud.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR