Třetí dávka vakcíny Pfizer/BioNTech má účinnost 95,6 procent, zjistila studie

Autor: Redakce | Zpravodaj | 21. 10. 2021

Účastníci testů dostali třetí dávku v průměru 11 měsíců po druhé dávce, část z nich dostala placebo. Ve skupině, která dostala třetí dávku, se později vyskytlo pět případů nákazy covidem. Ve skupině, která dostala placebo a v praxi tedy měla jen dvě původní dávky, se vyskytlo 109 nakažených. Ze srovnání těchto dvou čísel vychází závěr o více než 95procentní účinnosti.

Mediánový věk testované skupiny byl 53 let, téměř čtvrtina účastníků byli senioři nad 65 let. Analýza podskupin testovaných prokázala účinnost třetí dávky bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu nebo zdravotní predispozice.

“Tyto výsledky poskytují další důkazy o výhodách třetí dávky. Snažíme se lidi účinně ochránit před touto nemocí,” uvedl generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla v prohlášení.

Farmaceutické firmy uvedly, že podrobné výsledky studie co nejdříve předloží k recenzování americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a dalším regulačním agenturám. Evropský i americký regulátor již dříve schválili podání třetí dávky vakcín Pfizer/BioNTech i Moderna pacientům z rizikových skupin. EMA nechala závěrečné rozhodnutí o třetí dávce na jednotlivých státech.