Trutnovská nemocnice slavnostně zahájila provoz nové magnetické rezonance a skiaskopicko-skiagrafického RTG systému

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 4. 2019

Trutnov, 08. 04. 2019 (ZH KHK)

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. v letošním roce pokračuje ve výrazných investicích do modernizace radiodiagnostického oddělení. Nová magnetická rezonance a skiaskopicko – skiagrafický RTG systém, oba celkem za téměř 29 milionů korun, slouží pacientům od začátku dubna. Tyto a další přístroje nejenže výrazně zvyšují kvalitu poskytované péče, ale zároveň urychlují a usnadňují prováděná vyšetření.

V únoru byl nový přístroj magnetické rezonance úspěšně nastěhován do zrekonstruovaných prostor trutnovské nemocnice. Celá akce se neobešla bez poměrně rozsáhlých stavebních úprav suterénu pavilonu L – na gynekologicko-porodnickém oddělení, kam budou pacienti nově docházet na vyšetření.  Osmitunový přístroj by se totiž do současných prostor nevešel a i do nových jej musel stěhovat jeřáb. Po více než měsíčním zkušebním provozu byla magnetická rezonance Magnetom Aera od společnosti Siemens Healthineers za přítomnosti vedení nemocnice, krajského náměstka pro oblast zdravotnictví Ing. Aleše Cabicara, starosty města Mgr. Ivana Adamce a dalších hostů v pondělí 8. dubna slavnostně uvedena do běžného užívání.

Pořízení pokrokových technologií, které usnadní obsluhu personálem a zároveň zvýší komfort pacientů, jsou našimi prioritami, do kterých je nezbytné neustále investovat. Chceme, aby nemocnice v Královéhradeckém kraji dosahovaly i nadále velmi vysokých standardů,“ říká Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví. Přístroj nahradí ten stávající, který bude z majetku nemocnice vyřazen a krajem nejspíše dále věnován pro humanitární účely. „Magnetická rezonance stála přibližně 23 milionů korun. Cenu ale uhradila z 85 % dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbytek jsme dofinancovali z rozpočtu nemocnice,“ vysvětluje Miroslav Procházka, ředitel trutnovské nemocnice. Dalších 5 milionů korun stály stavební úpravy, které uhradil Královéhradecký kraj.

Nový přístroj znamená spoustu výhod pro pacienty i personál, je rychlejší, šetrnější a dokonce mohou vyšetření podstoupit i těhotné ženy. „Magnetická rezonance Magnetom Aera 48 patří mezi špičkové přístroje v kategorii 1,5T, umožnuje všechny moderní metody současné MR diagnostiky, jako difusní, perfusní i celotělové vyšetření. Vyniká kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu i pacienty. Díky bohatému cívkovému a SW vybavení umožní značně rozšířit spektrum prováděných vyšetření,“ uvedl Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare, s. r. o.

Další novinkou na radiodiagnostickém oddělení, která byla v pondělí 8. dubna slavnostně uvedena do provozu, je nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj Luminos dRF Max. Ten stál téměř 6 milionů korun a také zde jej pomohla  z 85 % uhradit dotace z IROP. „Rentgen Luminos dRF Max je nejmodernější skiaskopicko-skiagrafická, digitální a dálkově ovládaná stěna vysoké technické a kvalitativní úrovně. Umožňuje jak skiaskopické, tak i skiagrafické vyšetření a disponuje mnoha funkcemi ke snížení dávky záření na pacienta a obsluhující personál, jako je pulzní skiaskopie, nebo možnost clonění pomocí grafického displeje bez použití záření. Výsledný kvalitní obraz je tak pořízen s mnohem nižší dávkou záření,“ sdělil Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare, s. r. o. „Umožňuje nejen prosvěcování (skiaskopii) na vysoké úrovni, ale také snímkování (skiagrafii), kde je velkou výhodou možnost provádět i dlouhé snímky. Jsme tudíž schopni vytvořit snímek celé páteře, kolena a kyčle vstoje apod.,“ dodává k výhodám MUDr. Jiří Bažant, primář radiodiagnostického oddělení.

Trutnovská nemocnice do provozu uvedla již všechny přístroje zakoupené v rámci získané dotace z IROP. Celkem má novinky za 75 milionů. Mimo radiodiagnostické oddělení jsou novými přístroji vybavena také oddělení rehabilitační, interní, chirurgické či neurologické a ARO.