U očkování platí, co jinde: Přání pacienta je možné respektovat, ale ne, když ohrožuje ostatní

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 3. 2019

Praha 29. března 2019 (prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.)

Profity a rizika očkování se dávaly na misku vah při veřejném slyšení v Senátu 28.3. Odborné referáty přednesli a následných diskuzí se zúčastnili politici a lékaři, často v jedné osobě, i zástupci kritického přístupu k současné očkovací praxi. „Chtěli jsme vytvořit platformu pro kultivovanou a informačně výživnou diskuzi na základě relevantních informací a argumentů. A to se myslím povedlo,“ říká za organizátory senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA upozornil ve svém příspěvku na skutečnost, že se snižuje proočkovanost populace a zároveň se potýkáme s problémem vyvanutí imunity. Generace čtyřicátníků se během svého života díky tehdy famózním účinkům plošného očkování již nesetkávala s kmeny divokých virů a baktérií. Ač byla očkována a předpokládalo se, že takto získaná imunita vydrží již doživotně, ukázalo se, že tomu tak není, a je jen otázka času, kdy to budeme muset řešit. Vlivem této skutečnosti nemá již 20-30% populace protilátky proti spalničkám. V důsledku cestování a migrace ovšem infekčních chorob přibývá i evropském prostoru. „Očkování považuji za jeden z největších úspěchů moderní medicíny, díky němu se nám podařilo vymýtit řadu chorob,“ řekl ministr. A doložil to na příkladu dětské obrny a záškrtu. Výskyt těchto nemocí byl v ČR ještě v padesátých letech alarmující. Případů dětské obrny bylo tehdy evidováno ve stovkách ročně a umíralo na ni každý rok několik desítek dětí. Záškrtu bylo u nás před zavedením očkování v roce 1952 evidováno devět tisíc případů ročně a z toho přes 300 lidí zemřelo. Ministr zároveň pobídl k lepší komunikaci se širokou veřejností a připomenul chystaný zákon, na základě kterého by v případě povinného očkování byli odškodněni lidé, co by při něm utrpěli újmu na zdraví. Během zhruba tříhodinového veřejného slyšení byla probírána i potřebná přesná agenda kolem hlášení nežádoucích účinků vakcín.

Data k aktuální proočkovanosti v populaci přinesla MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, člen výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Upozornila mimo jiné na epidemiologická rizika, která vznikají posunutím vakcinace až do předškolkového věku. Referovala také o vstřícných změnách v podobě snížení dávek vybraných očkování, zjednodušení očkovacího schématu a prodloužením doby mezi podávanými dávkami jak u povinných, tak i u nepovinných typů očkování. Upozornila rovněž na chybějící zdroje informací garantovaných státem, kde by rozhodující se rodiče mohli najít dostatek relevantních informací. Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., ze Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, se věnovala historii a současnosti výskytu infekčních onemocnění v ČR v číslech a datech. S použitím fotografií dokládala skutečná rizika téměř již zapomenutých infekcí jako jsou spalničky nebo záškrt. Reagovala i na některé obavy z řad rodičů. Podle ní je například riziko poškození mozku při vypuknutí spalniček tisíckrát vyšší než po podání očkovací látky. Mladí pediatři mají být podle ní lépe informováni o klasických dětských nemocech a na veřejnost se mají dostávat častěji fakta o závažném průběhu přirozeně získaných infekcí. Na spalničky letos zemřelo v EU již 35 lidí. Profesor Malý v diskuzi přirovnal přístup ke svobodné volbě očkování k respektování přání pacienta. „My lékaři máme pacienty rádi a jsme vždy na jejich straně. Když mi odmítne léčbu pacient s leukémií, budu to ale respektovat. Je to jeho život a jeho volba. Když však léčbu odmítne pacient s infekčním onemocněním, musím to řešit kvůli ostatním pacientům. A stejné je to i s očkováním,“ říká.

Spolek Rozalio reprezentovaný Mgr. Suchánkovou upozorňoval na legislativní nelogičnost při účasti neočkovaných dětí na akcích v rámci školního vzdělávání a také žádal o uznání dočasných kontraindikací očkování pro přijetí dítěte do školky. To ale náměstek ministra prof. MUDr. Roman Prymula, PhD, CSc. v následné diskuzi odmítl s tím, že by toho bylo zneužíváno. K obavám rodičů z nežádoucích účinků vícevalentních vakcín pak pro kontrast uvedl případy z Velké Británie, kde se rodiče z finančních důvodů naopak snaží snížit počet návštěv lékaře, nežádoucích účinků se nebojí a pediatra žádají, aby několikero očkování naplánoval na jeden termín. „Na misky vah teď musíme položit strach z nežádoucích účinků očkování a nedostatečný strach ze samotných závažných komplikací skutečných nemocí,“ říká k tomu profesor Malý. Místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská kvitovala příslib ministerstva zdravotnictví sdílet relevantní odborné informace k očkování na webu ministerstva a vyjádřila ochotu uspořádat podobné setkání zainteresovaných stran různého názorového spektra znovu, například za půl roku.