U Pardubic se sejdou přední čeští onkologové

Autor: eliska | Zpravodaj | 5. 4. 2018

Praha, 6.4.2018 (MULTISCAN)
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 bude v Dříteči u Pardubic zahájen již VIII. ročník odborné konference „Kontroverze v onkologii“. Konference, kterou již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP a bude trvat do pátku 13. dubna.

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních sedmi ročníků vybudovala významné postavení a řada účastníků se k nám ráda vrací“, konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Letošní „Kontroverze“ budou věnovány terapeutickým postupům v léčbě karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu prostaty nebo otázkám souvisejícím s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění. „Během dvoudenní konference vystoupí celkem 24 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí. V úvodním bloku prvního dne bude jistě velmi zajímavá přednáška doc. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D., přednosty Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice Praha na téma transplantace stolice v léčbě nádorů. V jedné z dalších sekcí vystoupí zahraniční účastníci MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko) a doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie).

V pátek se mohou účastníci konference těšit na přednášky ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. a předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., které se budou týkat hlavně koncepce onkologické péče v České republice.

Velkou hvězdou naší konference bude další zahraniční účastník prof. Dr.med. Nadia Harbeck, Ph.D. z Univerzitní nemocnice v Mnichově (Německo), která se budě věnovat endokrinní léčbě metastatického karcinomu prsu. „Během obou dní se přednesou své příspěvky i další přednostové onkologických pracovišť z Hradce Králové prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D, Masarykova onkologického ústavu prof. Pavel Šlampa, Ph.D. a Olomouce prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.“ dodává doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., přednosta KOC Pardubického kraje, který je také odborným garantem této konference.

Konference se uskuteční v Kongresovém centru Kunětická Hora v Dříteči u Pardubic. Význam této akce podporuje i fakt, že nad ní převzali záštitu Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

„Konference bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 12.4.2018 ve 12,30 hodin, zahrnuje pět odborných tématických bloků a bude ukončena v pátek rovněž ve 13,20 hod. Na závěr prvního dne konference při společenském večeru vystoupí populární česká skupina Buty.

„Náš kongres je jediným v České republice, který nesponzorují farmaceutické firmy a vše hradí majitel Multiscan s.r.o. ing. Sotirios Zavalianis, který se jako vždy setkání předních českých onkologů rovněž zúčastní“, uvádí MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan.