Umělé oplodnění – dárkyně vajíček trvale chybí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 14. 3. 2017

Praha, 15. března 2017 – Neplodnost je v posledních letech závažným problémem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), asi 15 % párů v plodném věku vyhledá lékařskou pomoc pro neplodnost, obvykle zhruba po dvou letech neúspěšného snažení. V současnosti je ve světě kolem 60–80 miliónů neplodných párů.3 V ČR jde o 15-20 % párů a jejich počet každým rokem mírně narůstá. Na vině je především vzrůstající věk prvorodiček a různá gynekologická onemocnění.1,2 Mnohdy jediná cesta k založení vlastní rodiny vede přes dárcovství vajíčka. Dárkyň je však nejen u nás, ale i ve světě dlouhodobě nedostatek.

Dárcovství vajíček je v současnosti hojně využívanou metodou léčby neplodnosti. Pro ženy, jež trpí poruchou tvorby vlastních vajíček, je leckdy jedinou možností k početí dítěte. První úspěšné těhotenství s využitím darovaných vajíček je ve světě známé z roku 1984. Od té doby se tato metoda stala běžným způsobem léčby, který se nadále intenzivně rozvíjel.4,6 Na našem území byl program dárcovství vajíček a embryí zahájen v roce 1997, přičemž první dítě z darovaného vajíčka se narodilo o dva roky později.5

Dárcovství vajíček je účinným řešením neplodnosti žen už řadu let, ovšem v případě České republiky i dalších zemí EU nemůže program okamžitě vyhovět všem žádostem, které se do specializovaných IVF center dostanou. Zatímco neplodnost u nás dlouhodobě narůstá, počet dárkyň vajíček nikoli. Žadatelky o darované vajíčko, jsou na čekací listině někdy i řadu měsíců,“ říká MUDr. Radka Jarošová, vedoucí IVF programu klinik GENNET.

Anonymita dárcovství – horké téma i v politice

Dle platných zákonů České republiky (konkrétně Zákonu o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů) je dárcovství buněk zcela dobrovolné a anonymní. Anonymní ze strany dárkyně, příjemkyně i dětí počatých z darovaného vajíčka.7 Budoucím rodičům se poskytují pouze základní informace o povahových rysech, zálibách a vzdělání dárkyně, aby se jim dítě fyziognomicky co nejvíce podobalo.8

Anonymita dárcovství se stala aktuálním tématem i mezi českými poslanci. Celých sedm let měla sněmovna na stole návrh na zrušení anonymity dárců spermií a vajíček. Ačkoliv vláda v předchozích letech vyslovila nesouhlas k navrhovaným změnám, nedávno se díky několika poslancům opět dostaly do programu sněmovních schůzí.10 Navzdory těmto snahám sněmovní zdravotnický výbor rozhodl nakonec pro opačný trend – nejen, že nezrušil anonymní dárcovství, ale dal souhlas k tomu, že ženy mohou podstoupit umělé oplodnění bez partnera.

Anonymita je totiž důležitým aspektem celého systému dárcovství, který zásadním způsobem ovlivňuje počty dobrovolných dárkyň. Její zrušení by spoustu žen od dárcovství odradilo, a tím by se ještě více snížila šance na početí potomka u řady neplodných párů. Důkazem jsou země, kde dárcovství anonymní není a kde také díky katastrofálnímu nedostatku dárkyň nemohou nemocným ženám poskytovat adekvátní léčbu. Pacientkám nezbývá nic jiného než cestovat do zahraničí a platit si za zdravotní péči, kterou jim v rodné zemi neumožňují. Je to případ například Itálie, Irska či Maďarska, kde však postupně kritérium anonymity zavádí a dostávají se tak na současnou úroveň České republiky.

Striktní pravidla dárcovství

Program darování vajíček se řídí přísnými pravidly. Dárkyní může být pouze žena ve věku od 18 do 35 let s dobrým zdravotním stavem, pravidelným menstruačním cyklem a normální hodnotou BMI, v jejíž rodině se nevyskytují žádná dědičná a psychiatrická onemocnění, a není drogově závislá. V rámci dárcovství podstoupí kompletní krevní a genetické vyšetření a hormonální stimulace. Celý proces přípravy trvá 1-2 měsíce, samotný odběr vyžaduje krátkodobou anestezii, avšak pár hodin po zákroku je dárkyně z kliniky propuštěna.7,8,9

Poskytnutí vlastního vajíčka je pro dárkyni spojeno s určitou kompenzací nákladů spojených s darováním, jež mají pokrýt například zdravou výživu, ušlou mzdu, ušlý čas a cestovné. Pohybuje se až do částky 25 000 Kč.8 Pro srovnání, ve Velké Británii tato kompenzační částka činí 725 liber (v přepočtu přibližně 22 330 Kč), ve Španělsku 900 euro (24 315 Kč),11 v Belgii až 2 000 euro (54 030 Kč) a kupříkladu Francie hradí pouze cestovní náklady. Částky se v Evropě liší, ale ve většině zemí se pohybují mezi 500 a 1000 euro.13,14 V Americe se dárkyním hradí částka v rozmezí 5 000 – 10 000 dolarů (126 560 – 253 120 Kč).12

Motivace dárkyň netkví jen v penězích

Žena může darovat vajíčka opakovaně. Nejčastěji je to 3x až 4x, přičemž se doporučuje tříměsíční interval mezi jednotlivými odběry.8 Pro dárkyni může být tedy dárcovství zajímavým přivýdělkem, nicméně důvod podstoupit náročný proces dárcovství bývá mnohdy jiný než finanční. „Motivace žen darovat vlastní vajíčka se mnohdy rodí jednoduše z touhy pomoci ženám, které nejsou schopné ze zdravotních důvodů počít dítě přirozenou cestou. Jako dárkyně často přicházejí ženy, které se s neplodností setkaly například u svých příbuzných či kamarádek, a vidí, že darované vajíčko je pro tyto ženy spásným řešením. Své dárcovství tedy vnímají primárně jako pomoc potřebným a finanční kompenzace pro ně hraje až druhotnou roli,“ vysvětluje MUDr. Radka Jarošová.

Nabízí se otázka zdravotních komplikací a rizik pro případné budoucí těhotenství dárkyně. Ačkoli odběr vajíček je regulérní lékařský zákrok, komplikace se při něm vyskytují zřídka. Zásluhu na tom má především série důkladných vyšetření, která musí žena před odběrem podstoupit a která ji případně z programu vyřadí.8 Tato vyšetření jsou tak zároveň dalším benefitem, kdy žena díky dárcovství vajíček může zjistit svůj zdravotní stav a predispozice k případným onemocněním do budoucna.7

Zdroje:

1. https://zdravotnickyweb.cz/2016/05/neplodnost-trapi-kazdy-sesty-par-v-ceske-republice/

2. http://www.stopneplodnosti.cz/o-neplodnosti/fakta-o-neplodnosti

3. https://www.novinky.cz/zena/deti/92431-neplodnost-problem-dnesni-doby.html

4. http://www.prolekare.cz/pdf?ida=pg_04_06_01.pdf

5. http://www.fnbrno.cz/data/files/GPK/prezentace%20%C3%BAtvaru/120_asist.pdf

6. https://books.google.cz/books?id=54tEDQAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=d%C3%A1rcovstv%C3%AD+oocyt%C5%AF+od+roku+1984&source=bl&ots=5ZilKHzpMs&sig=tQOV_GjLMdqws9_G7wi215UddZ8&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiz9JSR07XSAhVJYZoKHVHMD3wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=d%C3%A1rcovstv%C3%AD%20oocyt%C5%AF%20od%20roku%201984&f=false

7. http://www.lekari-online.cz/lecba-neplodnosti/novinky/neplodnost-cechu-roste-darkyn-vajicek-ubyva

8. http://www.munimedia.cz/prispevek/darkyne-vajicek-jsou-mnohdy-jedinou-spasou-neplodnych-paru-7761/

9. http://www.lekari-online.cz/lecba-neplodnosti/zakroky/darcovstvi-vajicek

10. http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/02/utok-na-umele-oplodneni-opet-ve-hre-poslankyne-chalankova-oprasila-navrh-ktery-sedm-let-spal/

11. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/aug/22/fertility-eggs-sperm-donors

12. https://www.eggdonoramerica.com/become-egg-donor/egg-donor-compensation

13. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-07/esoh-edi070213.php

14. https://books.google.cz/books?id=NkOWDQAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=egg+donors+compensation+france+eur&source=bl&ots=di6XFfKP_I&sig=cTbVNfH10jcREX6uHshtQ9y9s2Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjMw4f0uM7SAhWBvSwKHQscCLkQ6AEIUTAF#v=onepage&q=egg%20donors%20compensation%20france%20eur&f=false

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:

Dark Side a.s., Kateřina Jíchová, Senior Account Manager

e-mail: katerina.jichova@dark-side.cz, mob. +420 603 280 300