ÚOHS dal sedmi pojišťovnám pokutu 1,79 mil. za nákup očkování

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 4. 2019

Brno/Praha 8. dubna (ČTK) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pravomocně celkovou pokutu 1,79 milionu korun. Chybovaly v zakázkách na dodávku očkovacích látek pro léta 2018 až 2021, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Předseda Úřadu Petr Rafaj rozklad pojišťoven zamítl. Nyní se rozhodovalo o spáchání přestupku, protože pojišťovny již uzavřely smlouvy s dodavatelem. Pojišťovny chtějí kvůli rozhodnutí úřadu podat správní žaloby.

Podle zjištění ÚOHS se pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupku. Když totiž stanovily požadavek na minimální úroveň technické kvalifikace, nepostupovaly přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky. “Požadovaly doložení nejméně dvou uskutečněných referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun, přitom alespoň jedna z nich musela být nejméně za 25 milionů. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů či očkovacích center,” uvedl Švanda.

Podle ÚOHS tímto diskriminačním vymezením zadavatelé vyloučili ze soutěže potenciální dodavatele, kteří dřív očkovací látky dodávali, ale třeba do nemocnic či lékáren. “To přitom nevylučuje, že tito dodavatelé disponovali všemi nezbytnými schopnostmi a zkušenostmi řádně plnit předmět veřejné zakázky, tedy zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací,” uvedl Švanda.

“Šlo o společnou zakázku všech zdravotních pojišťoven, přičemž zadavatele zastupoval Svaz zdravotních pojišťoven. Ten také ve věci uvedené zakázky koordinoval a koordinuje postup všech zdravotních pojišťoven,” řekl ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Svaz zdravotních pojišťoven chystá žalobu. Pojišťovny se podle jeho mluvčího Ivo Měšťánka domnívají, že podmínky byly nutné. “Spolehlivá distribuce očkovacích látek do ordinací lékařů je natolik logisticky specifická záležitost, že pojišťovny chtěly maximálně snížit rizika, která by pro plynulé očkování pojištěnců, zejména dětí o ohrožených skupin pacientů mohl nezkušený distributor znamenat,” sdělil ČTK. ÚOHS podle svazu nehodnotí správně možná rizika.

“Pokud správní soud nepřizná odkladný účinek, pokutu zaplatíme ve stanovené lhůtě,” uvedla mluvčí druhé největší Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková. Přípravu žaloby pod vedením svazu potvrdil za Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VoZP) vedoucí oddělení marketingu Jan Mates, za Oborovou zdravotní pojišťovnu Jiří Sochor a za RBP mluvčí Ivo Čelechovský. Na vyjádření svazu odkázala Zdravotní pojišťovna Škoda a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Největší pokutu dostala VZP, 600.000 korun. Poloviční pokutu dostala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví dostala 210.000, Revírní bratrská pokladna 150.000, Vojenská zdravotní pojišťovna 180.000, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 250.000 a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100.000.

mei van sd