Úspěchy v léčbě mnohočetného myelomu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 25. 3. 2019

Praha, 26.3.2019 (Klub pacientů mnohočetný myelom, Česká myelomová skupina)

Mnohočetný myelom je druhým nejčastějším krevním nádorovým onemocněním. V posledních pěti letech došlo v léčbě k významnému pokroku souvisejícímu s objevem dalších vysoce účinných léků, které zásadně zlepšují prognózu nemocných.

Mnohočetný myelom je velmi záludné onemocnění, které se nejčastěji se projevuje bolestmi zad. Nemoc je často diagnostikována až po delší době, kdy dojde k rozvoji dalších příznaků jako je chudokrevnost, zhoršující se funkce ledvin, častější infekce. Onemocnění postihuje převážně starší pacienty okolo 63 let věku. V tomto životním období dnes bolí záda prakticky každého, proto nemoc bývá diagnostikována až v pokročilejším stadiu.

Myelom je vyléčitelným onemocněním asi u 10-15 % nemocných

Mnohočetný myelom je v České republice diagnostikován každý rok u přibližně 450 pacientů. Patří tedy mezi vzácnější onemocnění, jde však o druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění. „Mnohočetný myelom je onemocnění, u kterého došlo za poslední dvě dekády k největšímu posunu v terapeutických úspěších v rámci nejenom hematoonkologie, ale i onkologie obecně“, podotýká profesor Ivan Špička ze 1. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Byly objeveny nové skupiny léčiv, které dosud nebyly v léčbě pacientů s myelomem využívány. Jde především o monoklonální protilátky, u kterých nebyly až na reakce související s infuzí zaznamenány zásadní nežádoucí účinky.

„Prvního zlepšení výsledků léčby bylo historicky dosaženo až po zavedení transplantace kmenových buněk krvetvorby následně po podání vysoké dávky chemoterapie. To byl ale léčebný postup využitelný jen u nemocných do 65 let věku,“ vzpomíná profesor Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum 4. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. V dnešní době mají lékaři k dispozici několik skupin léků s různým mechanismem účinku. Typickým průběhem mnohočetného myelomu jsou opakující se aktivity nemoci, tzv. relapsy (znovu vzplanutí nemoci) či progrese onemocnění. „V první fázi léčby využíváme kombinaci léčby proti různým klonům nádorových buněk, čímže dojde k vyléčení asi třetiny pacientů. U zbylých dvou třetin volíme cílenou terapii podle typu klonu. Bohužel neumíme předpovědět, který lék je vhodný, pro kterého pacienta, takže používáme metodu pokus omyl a není výjimkou, že pacient s mnohočetným myelomem vystřídá šest i sedm různých léků,“ vysvětluje prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současné době probíhají i různé klinické studie, které zpřístupňují moderní léčbu více pacientům. Problémem je samozřejmě finanční náročnost léčby. Léčba probíhá kombinováním účinných léků. Cena takové kombinace je velká. Pro představu se pohybuje v nákladech statisíců na jeden léčebný cyklus, který trvá většinou jeden měsíc. Jedním cyklem ale zpravidla léčba nekončí. Po úvodní intenzivní fázi by měla následovat fáze udržovací.

Zatímco v 80. letech minulého století byl mnohočetný myelom rychle postupujícím onemocněním s nízkou kvalitou života pacientů a s délkou přežití 2,5-3 roky, v současné době je situace úplně jiná. Při pokračování aktuálního trendu léčby s významným zlepšováním léčebných výsledků se dá předpokládat dosažení dlouhodobých remisí až u 30 % nemocných s mnohočetným myelomem a desetileté přežití u nejméně 50 % nemocných. Nemocní podstupují intenzivní léčbu, po níž žijí v remisi (bez příznaků) déle než deset let a na toto onemocnění většinou nezemřou. I přes významný pokrok se u většiny nemocných po období bez příznaků objeví nová aktivita onemocnění a musí podstoupit další léčbu. Mnohočetný myelom dnes považujeme za vyléčitelný u přibližně 10–15 % nemocných.

 

Mezinárodní klinický registr

Lepšímu pochopení nemoci a zlepšení péče o pacienty s mnohočetným myelomem pomáhá odborníkům i Mezinárodní klinický registr pacientů s monoklonální gamapatií (RMG). Projekt je určen onkologickým centrům v České a Slovenské republice a dalších evropských zemích s cílem získat co nejvíce dat potřebných pro další výzkum léčby těchto onemocnění. Registr slouží záznamům o diagnostice onemocnění včetně hlavních rizikových a prognostických faktorů, stejně jako monitorování léčebného procesu včetně výsledků a komplikací léčby. Od jeho spuštění v roce 2006 se do projektu zapojilo již 23 onkologických center z ČR a SR.

Lidem, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom a jejich blízkým, nabízí pomoc a podporu Klub pacientů mnohočetný myelom a partner Česká myelomová skupina.