V Česku vzniká první krasobruslařský oddíl pro handicapované děti. Jejich ambice jsou hned olympijské

Autor: Redakce | Zpravodaj | 22. 5. 2019

Praha, 23. 5. 2019 (Nadační fond Emil) – Handicapované děti vyrazí na led a budou krasobruslit. První krasobruslařský oddíl pro děti a mládež s handicapem v České republice zakládá spolek Nadačního fondu Emil – Emilova sportovní. V rámci česko-rakouského přeshraničního projektu se inspiroval právě rakouskými kolegy, kteří s handicapovanými krasobruslaři pracují již řadu let. První oddíl vzniká v Brně a Emil plánuje rozšíření oddílů i do dalších krajů.

Krasobruslařské kurzy pro handicapované pořádáme již třetím rokem a od příští sezóny jejich úroveň opět posuneme. Zakládáme totiž krasobruslařský oddíl, v němž děti povedou právě speciálně proškolení trenéři,“ popisuje Pavel Zbožínek, vedoucí sportovních projektů Emila. Doposud handicapovaní navštěvovali kurzy v rámci školní výuky a v rámci víkendových kurzů, kterých se mohli účastnit i sourozenci a rodiče. Samotné bruslení na ledě je doplněno o „suchou“ přípravu v tělocvičně. Kurzů se účastní více než 20 dětí ze Základní školy Brno, Kociánka a Střední školy F. D. Roosevelta. „Od příští sezóny plánujeme tréninky dvakrát týdně a chceme pořádat i soutěže a exhibiční vystoupení,“ vysvětluje Zbožínek a dodává: „Naším cílem je pak účast na Speciálních olympiádách pro sportovce s mentálním postižením ve Švédsku v roce 2021.“

Emilova sportovní navázala díky česko-rakouskému přeshraničnímu projektu úzkou spolupráci s krasobruslařskými kluby z Lince a Vídně. Díky ní prošli čeští trenéři speciálními kurzy a semináři, které se uskutečnily v polovině května v Brně. Na nich si osvojili metodiku práce s handicapovanými dětmi a mládeží. „Všichni účastníci kurzu a seminářů jsou zkušení trenéři krasobruslení, ale práce se zdravotně postiženými je přece jenom v některých momentech odlišná. Učili jsme se, jak vést trénink v tělocvičně i na ledě, jak s handicapovanými dětmi komunikovat a motivovat je,“ popisuje trenérka Barbara Zbožínková z TJ Stadion Brno, která kurz absolvovala. „Při praktické části s námi bruslili jak děti z Rakouska, tak Česka. Byla jsem mile překvapená, že naše děti se těm rakouským v mnoha činnostech vyrovnaly, a když se teď v rámci oddílu vrhneme do intenzivnější práce, můžeme je i předčit,“ dodává. Barbara Zbožínková spolu s dalšími 4 trenéry absolvovali trenérský kurz a semináře, jejichž součástí bylo i exhibiční vystoupení rakouských handicapovaných krasobruslařů a přednáška pro rodiče handicapovaných dětí. „Nyní se budeme intenzivně věnovat přípravě instruktážních materiálů, přebírání metodiky, pravidel a „pilování“ trenérských dovedností, abychom mohli v září odstartovat již čtvrtou sezónu v plné síle,“ doplňuje Zbožínek a zdůrazňuje, že i nadále budou s rakouskými kolegy spolupracovat.

Do krasobruslení se pustil také třináctiletý Dominik, který trpí atypickým autismem. „Byla jsem překvapená, jak rychle Dominik v kurzu překonal strach a naučil se bruslit. Kromě skvělého přístupu trenérů k tomu přispěla i společnost podobně handicapovaných dětí a také to, že většinu z nich zná ze školy,“ popisuje maminka Hana Neklapilová. „Dokonce jsme s Emilem vyrazili do Vídně podívat se na krasobruslařské představení tamních dětí. To bylo úžasné, přesvědčili jsme se, že i handicapovaní mohou na bruslích ledacos dokázat.“

Její pocity sdílí také Ivana Valová, jejíž třináctiletá dcera Anička je nadšenou bruslařkou. Anička má od narození sdružené metabolické onemocnění, které se u ní projevuje svalovou slabostí a opožděným mentálním vývojem – přesto se sportování nebojí. „Každou druhou neděli chodíme i s naší starší dcerou na stadion, kde se Anička pod vedením trenérů v bruslení zdokonaluje a dělá neuvěřitelné pokroky. Kurzy jsou vedené hravou formou, která Aničce naprosto vyhovuje,“ popisuje Ivana Valová.

Členy krasobruslařského oddílu se mohou stát handicapované děti a mladí lidé do 30 let. Krasobruslařský oddíl financuje Nadační fond Emil.

O spolku Emilova sportovní, z. s.

Emilova sportovní, z. s., je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů. Nadační fond tak rozšiřuje a zviditelňuje svoji charitativní a sportovní činnost.

Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem do 30 let sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci. Nadační fond Emil podpořil již přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným mladým sportovcům, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života“. Více na www.emilnadace.cz.