V době koronaviru se opomíjí nebezpečí infarktu, varují kardiologové

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 5. 2021

Podle Kaly pandemie koronaviru vrátila pacienty s infarktem do doby minulé spojené s těžkými průběhy infarktu, mnoha komplikacemi včetně vysoké úmrtnosti a nutnosti resuscitací. “S kolegy intervenčními kardiology jsme se shodli, že se nejedná o problém lokální, ale globální, přestože s regionálními odlišnostmi. To se pak stalo hlavním spouštěčem a motorem vytvoření osvětového spotu,” uvedl Kala. “Přestože průměrný věk pacientů s infarktem přesahuje 60 let, nezřídka léčíme i pacienty ve věku 40 let i mladší,“ varoval.

Do natočení spotu se zapojili kardiologové z Brna, Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem, Pardubic a dalších měst. “Riziko vzniku infarktu hrozí zvláště u pacientů se známými rizikovými faktory, což je kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina tuků v krvi, obezita , tělesná inaktivita a hlavně kombinací všech těchto faktorů,“ vyjmenoval přednosta. Podle něj se lékaři snaží poukázat na vážný celosvětový problém a spustit hlasitý alarm.

“Přes 20 let funguje v České republice vysoce efektivní systém léčby infarktu založený na skvělé a velmi rychlé spolupráci kardiologů a zdravotnické záchranné služby, kterým jsme inspirovali prakticky celý svět. Tím se nám podařilo výrazně snížit závažné komplikace a zlepšit nejen přežívání našich pacientů, ale i kvalitu jejich následného života. Najednou ale přišla pandemie, pozornost se obrátila zcela jinam a o nemalou část pacientů jsme přišli, v první vlně pandemie přibližně o 20 procent,” zdůraznil Kala.

Pacienti podle něj pravděpodobně prodělali akutní infarkt, protože se nedostali do nemocnice nebo přicházeli pozdě. Akutní obtíže potlačovali, zlehčovali nebo přičítali infekci, uvedl. Často se báli zavolat záchrannou službu i jít k lékaři. “Rád bych jménem České asociace intervenční kardiologie apeloval na každého jednotlivého občana a jejich blízké, aby se nebáli a při akutních obtížích trvajících déle než deset minut, hlavně bolestech na hrudi a dušnosti nečekali a zavolali linku 155 zdravotnické záchranné služby,” řekl Kala.