V LDN v Jaroměři byla otevřena stanice sociálních lůžek

Autor: Redakce | Zpravodaj | 24. 4. 2019

Jaroměř, 25. 4. 2019 (ZH KHK)

Oblastní nemocnice Náchod a. s. otevřela včera odpoledne v Jaroměři novou stanici sociálních lůžek. Celkem sedmnáct jich tu bude sloužit pacientům, jejichž zdravotní stav už sice nevyžaduje hospitalizaci, ale nejsou schopni se o sebe doma postarat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by péči zajistil. Provizorně takto sloužila od listopadu 2018 tři lůžka přímo na LDN.

Službu sociálních lůžek poskytuje pro hospitalizované pacienty z celého Královéhradeckého kraje Oblastní nemocnice Náchod a. s. od konce minulého roku v Jaroměři a dále pak v Broumově. „Tato sociálně zdravotní lůžka poslouží klientům, jejichž stav nevyžaduje intenzivní lékařský dohled, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou ještě plnohodnotně přejít do domácího prostředí. Dočasně tak zůstávají v nemocnici, kde se o ně personál nemocnice spolu s dalšími odborníky postará a mezitím jsou jim také zajišťovány potřebné sociální služby,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. Provizorně bylo dosud pár lůžek umístěno přímo v jaroměřské LDN.

Ve středu 24. 4. 2019 ale byla vedení LDN slavnostně předána do užívání nová stanice s dalšími 17 lůžky, která vznikla přebudováním prázdných prostor bývalé nemocnice v Jaroměři. „Rekonstrukce probíhala od ledna 2019. Prostory máme pronajaty od města Jaroměř, kterému tímto děkujeme za spolupráci a vstřícnost při snaze o rozvoj této oblasti. Celková investice je zhruba 5, 2 mil. Kč. Zaměstnancům přeji, aby se jim zde dobře pracovalo, a pacientům přeji brzké vyřešení jejich svízelné situace,“ uvedla Ing. Ivana Urešová, MBA, statutární ředitelka ON Náchod a. s. Celkem bude tedy v Jaroměři až 20 lůžek – tři nadále zůstanou na LDN jako sdílená. Rekonstrukci prostor financoval Královéhradecký kraj, jehož zástupci, náměstci hejtmana pro oblast sociální a zdravotnickou, byli na slavnostním předání také přítomni.

Klientům na sociálním lůžku nemocnice zajistí na přechodnou dobu ubytování, celodenní stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Součástí péče jsou i sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při obstarávání dalších osobních záležitostí. „Péče je klientovi poskytována kvalifikovaným týmem – praktickým lékařem, sestrami a sociálními pracovníky. Pro nové oddělení jsme přijali deset nových pracovníků v sociálních službách, jednu sestru a jednu sociální pracovnici. Již nyní počítáme s maximální obložností lůžek,“ přibližuje službu a budoucí chod oddělení náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ON Náchod a.s. Mgr. Markéta Vyhnanovská. Klientům jsou dále k dispozici např. i duchovní jednotlivých církví, canisterapie, ergoterapeut a myslí se i na volnočasové aktivity. Dalších deset sociálních lůžek je umístěno na oddělení lůžek následné péče v Broumovské nemocnici. Celkově tedy bude v Královéhradeckém kraji k dispozici 30 sociálních lůžek.