V mostecké nemocnici pacientům poradí se sestavou léčiv

Autor: redakce | Zpravodaj | 4. 3. 2024

Do ambulance klinické farmacie se musí pacienti vždy objednat. Mohou tak učinit na telefonním čísle 705 847 247, a to ve středu a ve čtvrtek od 8:00 do 10:00. S sebou by měli mít seznam užívaných léků, včetně jejich gramáže a frekvence užívání, poslední laboratorní výsledky, propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace, jestliže byli hospitalizováni, zapsanou aktuální váhu a hodnotu krevního tlaku.

“Konzultační činnost, kterou poskytuje klinický farmaceut, jde nad rámec poradenských služeb poskytovaných praktickým lékárníkem v lékárně,” uvedla náměstkyně pro řízení lékařské péče Olga Mučicová. Lékař podle ní hledá příčinu pacientových obtíží, klinický farmaceut se zaměřuje na optimální sestavu léčiv, která pacient k řešení svých obtíží potřebuje.

“Sleduje, zda se léčiva navzájem ‘neperou’ více, než by bylo zdrávo, a pokud ano, navrhuje taková opatření, která ‘bitvám’ mezi jednotlivými léky brání,” popsala Mučicová. Pacientovy obtíže mohou způsobit nežádoucí účinky léčiv, zejména pak v situacích, kdy má problémy s játry nebo ledvinami. “Léčivo se tak v těle může hromadit. Tyto potíže je potřeba včas rozeznat a upravit dávku medikamentu, či jej nahradit látkou s vhodnějšími vlastnostmi,” dodala náměstkyně.

Ambulance klinické farmacie funguje od září v Teplicích. Většinu klientů tvoří pacienti z ambulancí teplické nemocnice, další pacienti přicházejí s doporučením od svých praktiků a specialistů nejen z Teplicka. “Důvodem konzultace jsou z větší části podezření na rizika kombinací medikamentů u pacientů užívajících větší počet tablet. V některých případech řešíme i rizika kombinací farmak s rostlinnými extrakty,“ uvedla Kateřina Langmaierová, která teplickou ambulanci vede. Při dobrém personálním obsazení by činnost ambulance postupně ráda rozšířila o klienty domovů pro seniory.