V povodí Mže na Tachovsku je asi račí mor, hubí české raky říční

Autor: eliska | Zpravodaj | 7. 10. 2018

Přimda (Tachovsko) 8. října (ČTK) – V povodí řeky Mže v Českém lese na Tachovsku je pravděpodobně račí mor. V chráněné krajinné oblasti v minulých letech zmizely tisíce původních českých raků říčních. Letos v létě našli ochránci přírody zbytky krunýře a klepet severoamerického raka signálního. Je přenašečem račího moru, který je pro původní české druhy raků smrtelný. ČTK to dnes řekla Zuzana Blažková ze správy CHKO Český les.

Úbytky tisíců raků říčních v příhraniční oblasti Tachovska zaznamenali ochránci přírody v letech 2007 až 2009. Na mnoha lokalitách tam už jejich původní populace zcela vymizely. Teprve po nálezu zbytků těla raka signálního za vesnicí Branka a pak tří dospělých jedinců těsně u hranic s Německem si jsou ochránci přírody téměř jisti, co bylo příčinou ztráty raků říčních.

„Nález raků signálních v povodí Mže s více než devadesátiprocentní pravděpodobností znamená, že se v oblasti šíří račí mor. Vyvolává jej plíseň hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, raka říčního a raka kamenáče. Ti nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili,“ popsala Blažková.

Plíseň na jejich těle roste a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současnosti neexistuje účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit.

Onemocnění se sporami šíří po vodním proudu a přímým kontaktem zdravých zvířat s nakaženými. Spory račího moru se mohou uchytit například i na ptácích, se kterými se mohou přemístit dále. Mohou uvíznout na rybářském vybavení a přenést se s ním na jinou lokalitu.

V České republice bylo zaznamenáno již několik případů, kdy kvůli zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni z umělých chovů. „Případů toků s výskytem račího moru bude nepochybně více, rozhodující pro účinný boj s touto chorobou je zamezení jejího dalšího šíření,“ dodala Blažková.

Lada Pešková sd