V Praze hrozí epidemie HIV, stát musí změnit přístup k prevenci

Autor: Redakce | Zpravodaj | 30. 11. 2016

Praha, 1. prosince 2016 (AMI Communications) – Podle odborníků na problematiku HIV/AIDS lze již v souvislosti s aktuálními statistikami výskytu HIV v Praze oficiálně mluvit o začátku epidemie v gay komunitě, kde se výskyt nemoci blíží 5% hranici prevalence. To v praxi znamená, že je v současnosti HIV infikován každý 20. až 25. člen gay komunity v hlavním městě. Pokud by stávající trend zůstal nezměněn, bude během následujících pěti až deseti let tímto virem v Praze nakažen každý desátý gay. Nárůst infekce HIV je výrazný i v Ostravě, Ústí nad Labem a Brně.

 

V Praze je každý 25. gay infikován HIV, do pěti až deseti let to ale bude každý 10.

V Praze se výskyt HIV v gay komunitě blíží hranici, která definuje epidemii, kdy podíl infikovaných jedinců vztažený k celkovému počtu osob ve sledované populaci dosáhne hranice 5 %. V Praze žije přibližně 45 tisíc gayů, přičemž je zde hlášeno přes 1 500 nákaz HIV. Z evropských epidemiologických modelů přitom vyplývá, že až čtvrtina dalších případů není vůbec diagnostikována. „V Praze dnes žije dalších zhruba 300 gayů, kteří neví, že jsou infikováni virem HIV a že jej nevědomky mohou šířit dál. Odhadujeme, že v současné chvíli je tak v Praze nakažen HIV přibližně každý dvacátý až dvacátý pátý gay. Pokud trend nárůstu počtu případů zůstane nezměněn, bude však nejpozději do deseti let infikován již každý desátý gay,“ říká MUDr. Ivo Procházka, CSc., vedoucí HIV poradny České společnosti AIDS pomoc, občanského sdružení založeného v roce 1989 s cílem pomáhat nemocným HIV a jejich rodinám. Pro nákazu HIV přitom platí stejná pravidla jako pro jakékoli jiné infekční onemocnění – čím více nosičů viru v populaci je, tím snadněji a rychleji se epidemie šíří. „Pokud pojedete v tramvaji, kde je chřipkou nakažena jen jedna osoba, pak riziko přenosu onemocnění je výrazně nižší, než když v ní pojedete s dalšími 20 cestujícími, kteří jsou infikováni chřipkovým virem,“ dodává doktor Procházka.

 

Je potřeba mnohem lépe zacílit prevenci

To, že počet případů HIV roste alarmujícím tempem, tak podle odborníků není nutně zapříčiněno tím, že by se lidé více vystavovali zdravotním rizikům a používali méně kondom než v minulosti. V Česku se lidé při pohlavním styku dlouhodobě chrání málo. Podle dubnového průzkumu společnosti GSK, výrobce léčiv proti HIV, používá v běžné populaci kondom jako prevenci jen třetina lidí, což potvrzuje výsledky předchozích průzkumů v minulosti. Dvě třetiny spoléhají na štěstí a nechrání se. V gay komunitě je přitom paradoxně užívání kondomů vyšší – přibližně 40 % mužů v dalším průzkumu uvedlo, že kondom při pohlavním styku použilo. Přesto jsou gayové v mnohem vyšším riziku nákazy než zbytek populace. Virus se při homosexuálním styku přenáší snadněji a pravděpodobnost styku s někým, kdo je sám infikovaný a o své nákaze neví, je rovněž výrazně vyšší než u heterosexuální populace. „Pravidelné testování na HIV alespoň jednou za rok by se mělo stát součástí života každého gaye, a to i v případech, kdy člověk nestřídá partnery,“ zdůrazňuje doktor Procházka.

 

Stát by měl přehodnotit přístup k prevenci onemocnění HIV. Prevenci je potřeba zacílit zejména na gay komunity v městech, kde je výskyt HIV nejvyšší. Pokud v minulém roce šlo na cílenou prevenci mezi gayi jen necelých 10 % všech státních dotačních prostředků, je to žalostně málo. Kromě podpory užívání kondomů se musí rozšířit možnosti pro testování HIV a zlepšit systém kontaktování sexuálních partnerů nově diagnostikovaných pacientů. Stát by měl rovněž zavést protiepidemická opatření jako u jiných infekčních onemocnění, kde hrozí epidemie, a u osob ve vysokém riziku nákazy nabídnout profylaxi. Všem diagnostikovaným je potřeba ihned nabídnout léčbu – úspěšná léčba snižuje možnost přenosu viru prakticky na nulu. „O čem se v Česku rovněž málo mluví, je význam společenského stigmatu spojeného s HIV pro další šíření infekce. Pokud bude prevence HIV založena na moralizování nebo dokonce kriminalizaci, lidé se budou testování vyhýbat a epidemie se bude šířit rychleji“, doplňuje doktor Procházka.

 

 

Celkový počet případů HIV v populaci ČR neustále roste. Aktuálně již bylo nakaženo celkem 2 864 osob. Poprvé v historii tak počet případů HIV atakuje 3tisícovou hranici. U 500 z nich propuklo onemocnění AIDS.
Zdroj: SZÚ, říjen 2016.