V Praze vzniklo centrum, které pomůže urychlit výzkum a vývoj léků

Autor: redakce | Aktuality | 24. 4. 2024

“Pokud mají objevy moderní vědy sloužit společnosti i praktickými výsledky, tak centra jako je Pharmtheon nutně potřebujeme. V Praze, kde máme na výběr z řady excelentních vědeckých výsledků na pomezí chemie a biologie, taková instituce pohříchu chybí,” uvedl ředitel ÚOCHB AV ČR Jan Konvalinka. “Jsem moc rád, že se podařilo myšlenku Pharmtheonu dovést až do finále. Je vlastně naší povinností navázat na předchozí úspěchy ústavu v oblasti medicinálních aplikací,” dodal.

Prvním projektem, který bude v centru rozvíjen, je vývoj látek, které sníží frekvenci mutací v rakovinných buňkách. Tyto mutace jsou důvodem vzniku rezistence na některá léčiva používaná v chemoterapii onkologických pacientů.

“Vývoj nových léků je zvlášť náročný v prostředí akademických institucí, kde je prioritou základní výzkum. To nemusí jít dohromady se snahou podporovat převádění vynálezů do praxe. Vytvoření vhodného prostředí spojujícího expertní znalosti, finanční zdroje a technické vybavení proto považuji za klíčové. To je taky hlavní důvod, proč Pharmtheon vznikl,” řekl iniciátor založení centra Martin Fusek.

Laboratoře jsou uzpůsobené tak, aby bylo možné je případně v budoucnosti rozšířit. Některé přístroje jsou proto například umístěny na kolečkách, aby manipulace v prostoru s nimi byla jednodušší.

Translační výzkum je proces, při kterém v preklinickém výzkumu vědci optimalizují molekuly a látky na základě účinnosti, vedlejších účinků, doby působení a mnoha dalších vlastností, aby mohly být použity pro budoucí výrobu léků.

Transfer technologií do praxe dlouhodobě podporuje i ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09). “Máme tu v mnoha oborech špičkový výzkum, schopné experty i zázemí srovnatelné s nejlepšími světovými pracovišti. Přesto zde vzniká v porovnání s vyspělými státy jen velmi málo firem založených na vědeckém poznání. Je skvělé, že vzniká centrum Pharmtheon, které pomůže tuhle situaci zlepšit,” řekla.

Centrum Pharmtheon je součástí skupiny IOCB Tech, dceřiné společnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.