V roce 2020 přibude ve zdravotnictví kolem 19 miliard. Nejvíc by mělo jít na nové terapie a léky, psychiatrii nebo dopravu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 11. 3. 2019

Praha, 12. března 2019 (SZP) – Podle odhadů Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP) se v příštím roce nárůst peněz pro zdravotnictví zpomalí. Zatímco letos rostou výdaje nejméně o 8 %, v roce 2020 už to může být jen okolo 6 %. Většina z 19miliardového navýšení by měla jít napříč segmenty (13 miliard), už ale méně plošně než dřív. Zbylých 6 miliard by šlo hlavně na nové terapie (např. genovou), centrové léky či na psychiatrickou reformu a další změny v systému. Čísla představují předběžný propočet, o němž budou pojišťovny jednat s poskytovateli a ministerstvem.

Zatímco v letošním roce ještě těží systém zdravotního pojištění z výrazného hospodářského růstu (zejména rostoucích platů v soukromé i veřejné sféře v roce 2018), v roce 2020 už se očekává vliv probíhajícího zpomalení ekonomiky. Celkově se očekává v příštím roce v systému zhruba o 19 miliard navíc oproti letošku.

Růst příjmů o 6 % může vypadat příjemně, jenže jen na průběžnou inflaci, postupné stárnutí populace a rozvoj medicíny je třeba nárůst okolo 3-4 %. Z 19 miliard by mělo jít víceméně rovnoměrně kolem 13 miliard do jednotlivých segmentů, I nadále budeme muset více zohledňovat nemocnice s akutní lůžkovou péčí a také dávat bonusy v regionech s menším pokrytím,“ popisuje Ladislav Friedrich, prezident SZP.

Na mimořádné změny plánujeme asi 6 miliard, z nichž zhruba 2,5 miliardy půjde na léky a léčiva a 780 milionů na drahé terapie, například genovou, což souvisí i s aplikací § 16. Evidujeme také až miliardové požadavky na vyšší náklady související s dopravními výkony, například dopravní a záchrannou službou, a další nárůsty,“ dodává prezident SZP.

Zdravotnictví se v roce 2020 a dál bude potýkat se dvěma negativními trendy. Na jedné straně to bude zpomalující ekonomika (s tím související klesající zaměstnanost a méně rostoucí platy). Na straně druhé pak stárnutí populace, nové drahé terapie, legislativa, která mnohdy nereflektuje budoucí náklady systému, a částečně i neefektivní rozložení zdravotnických služeb. Naopak pro zásadnější zvyšování efektivity systému schází širší politická shoda.

 

Detailní pohled na orientační rozpad přírůstku mezi jednotlivé položky pro rok 2020

Položka

Objem prostředků (v mil. Kč)

K rozdělení mezi segmenty

Cca 13 000

Nové terapie

Cca 780

Centrové léky

Cca 2 500

Dopravní výkony

Cca 1 100

Zdravotní prostředky

Cca 100 – 200

Urgentní příjem

Cca 60 – 500

Psychiatrická reforma a přechod platby na ZP

Cca 750

Sociální služby

Cca 350

Domácí péče vč. mobilních hospiců

Cca 300

Následná péče

Cca 500

Dopady novely zdravotních výkonů (bez již dříve uvedených)

Cca 300

Stomatologické výrobky

Cca 60

Úhrada léčebného konopí

Cca 250

 

Celkové náklady na zdravotnictví přitom rostou velice rychle. Z 216 miliard korun v roce 2011 by se mělo v příštím roce stát už 344 miliard. Dalším trendem je zmenšující se rozdíl mezi příjmy a výdaji pojišťoven, který např. v letošním roce činí již jen 4 miliardy. Dalším dlouhodobým trendem je růst podílu peněz, které směřují do ústavní péče, coby největšího příjemce. Před dvaceti lety byl její podíl kolem 45 %, dnes už tvoří 55 % a nelze čekat, že by klesal. Naopak „dlouhodobá dvojka“, náklady na léky, měl před dvaceti lety podíl 25 %, který nyní poklesl na zhruba 15 %. Do budoucna však už s úsporami na lécích tolik počítat nejde.

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,7 mil. pojištěnců. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.