V Roudnici demonstrovali lidé kvůli obavě z budoucnosti nemocnice

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 6. 2018

Roudnice n. L. (Litoměřicko) 20. června (ČTK) – Před radnicí v Roudnici nad Labem se dnes odpoledne sešlo několik stovek lidí, kteří vyjadřovali obavu o budoucnost Podřipské nemocnice, nesouhlasí se jmenováním opatrovníka a nucenou správou. Na nemocnici, která jinak běžně funguje, ji uvalil soud na návrh jednoho ze spolumajitelů. Shromáždění zaměstnanci se současným vedením nabídli, že od jednoho z majitelů, Jakuba Zavorala, odkoupí jeho poloviční vlastnický podíl. Zavoral na místě přítomen nebyl, jeho vyjádření se ČTK pokouší získat.

Dva majitelé zdravotnického zařízení vedou soudní spor o vlastnictví. Jeden z nich nabídl odkup podílu skupině Penta Hospitals. Lidé se bojí uzavření nemocnice a zaměstnanci žádají roudnické zastupitele o morální podporu. Penta Hospitals uvedla ve vyjádření zaslaném ČTK, že rozhodně nehodlá žádná oddělení zavírat.

Zaměstnanci nemocnice nesli transparenty s hesly jako: My nemocnici nedáme, Pryč s nucenou správou či Neberte nám práci. Zaměstnanci podporují současné vedení nemocnice, v jehož čele doposud stál Tomáš Krajník, syn jednoho z majitelů Josefa Krajníka. Druhým spolumajitelem je právě Jakub Zavoral, jenž podepsal s Pentou předběžnou smlouvu. Na jejím základě hodlá Penta po vyřešení soudních sporů nemocnici převzít a podle svého vyjádření dále rozvíjet. Demonstrující zaměstnanci stojí za Krajníkem.

“O nucenou správu jsem byl nucený soud požádat z důvodu ochrany svého majetku. Jsem majitelem padesáti procent Podřipské nemocnice a přitom nemám od managementu v čele s Tomášem Krajníkem informace o důležitých rozhodnutích. V oblasti financování děla vedení kroky, se kterými nesouhlasím a které nemocnici škodí,” uvedl Zavoral ve vyjádření zaslaném ČTK.

V nemocnici se uskutečnila v úterý výstražná stávka. “Žádáme zastupitele o morální podporu v boji proti zrušení nemocnice metodou nucené správy, vyzvěte Ústecký krajský soud o urychlené projednání všech předběžných opatření, která tentýž samosoudce zdržuje třetím rokem na ústeckém krajském soudu a odblokujte fungování nemocnice,” uvedl stávkový výbor Podřipské nemocnice.

Vedení města na webu napsalo, že je připraveno kdykoliv jako mediátor poskytnout oběma stranám sporu prostor pro společná jednání s cílem stabilizovat situaci v nemocnici tak, aby nebylo ohroženo její fungování a snížena úroveň zdravotní péče pro obyvatele Roudnice nad Labem a okolí. “Prioritním zájmem města je a do budoucna vždy bude, aby byla zajištěna pro občany Roudnice nad Labem a okolí kvalitní zdravotní péče. Proto město podporuje a do budoucna bude vždy podporovat zachování nemocnice v Roudnici nad Labem. K tomu použije všechny zákonné prostředky, které má k dispozici,” uvedl starosta města Vladimír Urban.

V roce 2011 uzavřel Josef Krajník opční smlouvu, podle které měl do čtyř let prodat svůj padesátiprocentní podíl Jakubu Zavoralovi. Letos v lednu prvoinstanční soud rozhodl, že smlouva platí a nabyvatelem stoprocentního podílu má být Zavoral, protistrana se ale odvolala a pravomocné rozhodnutí zatím nepadlo.

fir hj