Vakcína proti rotavirům

Autor: eliska | Zpravodaj | 11. 2. 2008

RotaTeq v otázkách a odpovědích:

Co jsou rotaviry?

Rotaviry jsou skupinou vysoce nakažlivých virů, které postihují zejména děti do věku 5 let. Právě do této věkové hranice se s rotaviry setká prakticky každé dítě.

Rotavirus vyvolává u dětí jedno z nejtěžších průjmových onemocnění. Je vysoce infekční, k nákaze stačí jen 10 virových částic. Přenáší se velmi snadno zanesením viru do úst (kontakt mezi dětmi, kontaminované ruce, hračky) ale i vzduchem. Vyskytuje se u nás po celý rok, nejvíce však v zimním období a na jaře.

Rotaviry jsou nejčastější příčinou průjmů u dětí. Těžký průběh rotavirové infekce může postihnout kterékoli dítě a ohrozit jeho zdraví i život. V případě těžšího průběhu vedou k rychlé dehydrataci, jež může být život ohrožující. Velmi často je nutná infuzní léčba a bez včasné hospitalizace mohou nastat i vážné zdravotní komplikace. Odhaduje se, že v České republice je kvůli rotaviru ročně hospitalizováno 2200-4100 dětí do věku 5 let (v průměru 6-11 denně)

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Rotavirová gastroenteritida se projevuje horečkou, zvracením, bolestmi břicha a průjmem.

Stolic mohou být až desítky denně, průjmem a zvracením dochází k velkým ztrátám tekutin, které vedou k rychlému odvodnění organizmu (dehydrataci). Jejími typickými příznaky jsou oschlé sliznice, zapadlé oči, snížený kožní turgor, méně časté močení, nechutenství, slabost, v nejtěžších případech i poruchy vědomí, namáhavé dýchání a chladné končetiny.

Proč se rotavirus snadno šíří?

Nemocné dítě vylučuje rotavirus stolicí v obrovských kvantech, ale k nákaze stačí jen několik virů. Rotavirus vydrží na rukou, hračkách a pevných površích několik hodin až dnů a je relativně odolný vůči různým dezinfekčním prostředkům. Jeho šíření není závislé na socioekonomické úrovni rodiny.

Jaké jsou možnosti prevence?

Nejúčinnější formou prevence je očkování. V Evropské Unii je doporučeno dvěma evropskými pediatrickými společnostmi, v České republice je pak doporučuje Česká vakcinologická společnost.

Jak se očkuje vakcínou RotaTeq?

Očkování vakcínou RotaTeq je snadné a bezpečné, vakcína se podává do úst ze stlačitelné tuby, a to ve třech dávkách. První dávka je podávána kojencům mezi 6.-12.týdnem života, další pak vždy v měsíčním intervalu.

Jaké jsou účinky vakcíny RotaTeq?

Vakcína působí proti všem pěti nejčastějším typům rotavirů („pentavalentní“ = vakcína obsahuje 5 typů rotavirů). Chrání zejména proti těžkým rotavirovým infekcím a její účinnost v prvním roce po očkování je 98%, ve druhém pak 88%. Nebyly zaznamenány žádné závažné vedlejší účinky.

Jaké jsou náklady na očkování vakcínou RotaTeq?

Vakcína RotaTeq prozatím není hrazena zdravotními pojišťovnami. Konečná cena za jednu dávku je 1 500 Kč.