Válek: Zařazení aspartamu na seznam je snaha eliminovat i malé riziko

Autor: Redakce | Zpravodaj | 14. 7. 2023

“Nejde ani o to, že by existovalo nějaké obrovské riziko, ale jde o to, aby ani minimální riziko nenastalo, proto jsme vždycky daleko opatrnější a přísnější. V praktickém dopadu to nebude znamenat pro českého občana naprosto nic, ale tento produkt bude více sledován a hlídán,” dodal. Upozornil, že je to problematika ministerstva zemědělství.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bilý ČTK řekl, že resort očekává v souvislosti se zjištěními WHO otevření diskuse na evropské úrovni z pohledu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a následně z pohledu Evropské komise, která může navrhnout změnu právní úpravy. V současnosti je použití přídavných látek v potravinářství harmonizováno na úrovni EU. “V případě nových vědeckých poznatků může Evropská komise spolu s členskými státy přijímat náležitá opatření a může například změnit míru používání přídatné látky v případě, že nemůže být vyloučeno bezpečnostní riziko jejího použití,” doplnil.

Na seznamu, který vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) pod WHO, je ve skupině 2B, kam byl nově zařazen aspartam, asi 300 položek. Jsou v něm například kyselina kávová obsažená v kávě, červeném víně, jablkách nebo olivách, aloe pravá, tradiční asijská nakládaná zelenina, některé druhy antikoncepce, výfukové plyny, práce v textilním průmyslu nebo povolání hasiče. V roce 2013 odborníci zařadili na tento seznam také například elektromagnetická pole vznikající při používání mobilních telefonů.

“Každá nová látka, která je takto identifikovaná, prochází sledováním. Existují studie, které hlídají dlouhodobý a krátkodobý vliv,” doplnil. Na dalším výzkumu pracují podle Válka mezinárodní odborníci na veřejné zdraví, genetiku a onkologii. Ve vědecké literatuře se objevují zmínky, že požívání aspartamu by mohlo souviset například se vznikem některých druhů rakovin jater.

Pravidla pro bezpečnou spotřebu sladidla, které velmi využívá potravinářský průmysl, se ale nezměnila. “Teď víme, že tato látka může toto riziko způsobovat, víme, ve kterých produktech je. A pokud bude v některých produktech ve větším množství, bezesporu bude ministerstvo zemědělství reagovat,” dodal ministr.

Výsledky zkoumání WHO očekával potravinářský průmysl. Aspartam se velmi používá při ochucování nápojů “bez cukru”. Kvůli vyvážení chuti není jeho nahrazení jinými látkami jednoduché. WHO po výrobcích nežádá, aby přestali sladidlo zcela používat. Vhodný by byl však pokles použití.