Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vznikl tým, který má pomoci zlepšit paliativní péči o pacienty

Autor: Redakce | Zpravodaj | 21. 2. 2019

Hradec Králové, 22. února 2019 (FN HK)

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové byla od 1. ledna 2019 zahájena činnost Paliativního týmu, který má rozšířit návaznost poskytování paliativní péče do všech klinických oborů. Paliativní tým bude provádět specializovanou paliativní nadstavbu nad základní péčí napříč celou nemocnicí. Novinkou je také zřízení funkce koordinátora paliativní péče ve FN HK, na kterého se mohou obracet zaměstnanci nemocnice i pacienti.

Ve FN HK již několik let fungují Ambulance pro léčbu bolesti a Ambulance paliativní onkologické péče, jejich služeb každoročně využívají stovky pacientů s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Zřízení Paliativní týmu má péči ještě zlepšit. Fakultní nemocnice Hradec Králové díky prostředkům získaným v rámci programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast připravuje sérii seminářů o paliativní péči pro lékaře a sestry, na kterých budou vybraní lékaři a sestra z jednotlivých klinických pracovišť proškoleni v základní paliativní péči a jejich prostřednictvím bude tato nová erudice přenesena do praxe jednotlivých pracovišť.

V Paliativním týmu jsou kromě lékařů specialistů zastoupeny sestry, sociální pracovník a nemocniční kaplan. Koordinátorem je Bc. Pavlína Paseková, kterou mohou pacienti i zaměstnanci nemocnice kontaktovat na e-mailu pavlina.pasekova@fnhk.cz. „Velmi důležité je poskytnout paliativní péči včas, pro pacienty je například důležité pomoci při zmírnění bolestí nebo provést analýzu užívaných léků a ověřit jejich správné užívání, správně připravit plán podpůrné a symptomatické léčby,“ uvedl vedoucí Paliativního týmu ve FN HK prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D, DSc.. Paliativní tým také koordinuje spolupráci s poskytovateli paliativní péče v regionu, například domácí pečovatelskou službou, mobilní hospicovou péči či lůžkovými hospici.

Paliativní tým připravuje koncepci multioborového centra pro paliativní medicínu, které by do budoucna mohlo v Hradci Králové vzniknout.