Vědci z AV vyvinuli počítačový model ucha, může pomoci vylepšit sluchové pomůcky

Autor: Redakce | Zpravodaj | 22. 11. 2023

Konstrukce modelu vychází z nejnovějších znalostí fyziologie a molekulárních principů slyšení a umožňuje modelovat sluch savců, včetně člověka, od vnějšího ucha po sluchový nerv. Model je nyní k dispozici široké vědecké komunitě a může ho použít i každý, kdo má zájem modelovat různé typy sluchových poruch nebo se zabývá otázkou, jak tyto vady kompenzovat sluchadly nebo kochleárními implantáty, uvedli zástupci ústavu.

Jungwirth se do práce na modelu pustil v roce 2011 a podnětem pro něj bylo mimo jiné to, že chtěl porozumět problematice sluchového postižení, které má jeho syn. “Kromě toho jsem si uvědomil, že v lidském uchu je přenos informace zprostředkován iontovými proudy vápníku a draslíku, což je přesně naše výzkumná parketa,” uvedl.

Počítačový model ucha je založený na programovacím jazyku a numerickém výpočetním prostředí MATLAB a lze díky němu získat údaje, které jsou experimentálně jen těžko dostupné. “Fyzické měření na lidském uchu by bylo příliš invazivní a jediné, co se proto dosud nabízelo, bylo využití zvířecích modelů. Znovu se ukazuje, že počítačové modelování poskytuje vhled do konkrétních problémů tam, kde nelze provést experiment a umožňuje porozumět systému jako celku,” doplnili odborníci.