Veletrh HIMSS láká české technologické firmy. CertiCon zde bude vystavovat již podruhé

Autor: Redakce | Zpravodaj | 16. 2. 2017

PRAHA 17. února 2017

Česká technologická společnost CertiCon se bude prezentovat na jednom z největších světových veletrhů zaměřených na využívání informačních technologií ve zdravotnictví, HIMSS 2017. CertiCon zde představí svá unikátní softwarová řešení, která vznikla ve spolupráci s českými i zahraničnímu univerzitami a napomáhají zvyšovat kvalitu zdravotnické péče o pacienty.

Tento prestižní veletrh je pro nás výbornou příležitostí k oslovení zahraničních partnerů a investorů, díky kterým budeme schopni nastartované projekty a navržená řešení uvést do reálného života. Na vývoji velmi úzce spolupracujeme s českými i zahraničními univerzitami, takže zobchodování mnohaletého výzkumu a vývoje bereme jako klíčový úkol naší vzájemné spolupráce,“ říká Vladimír Mařík, obchodní ředitel společnosti CertiCon.

CertiCon v Orlandu představí systém EPIQA (Smart Sheduler), který umí optimalizovat rozvrhy a procesy v reálném čase. S plánovačem lze pracovat i manuálně, umí rozesílat notifikace všem zainteresovaným subjektům, a zvláště ve zdravotnictví šetří čas i náklady. Umí například naplánovat směny na základě předchozích dat. Pro týmy je tak přínosný při plánování operací i dalších zdravotnických úkonů.

 

Další novinkou bude systém Cyber PSG pro analýzu spánkových dat, který CertiCon vyvinul na základě společného výzkumu s ČVUT v Praze. Cyber PSG umožňuje kombinaci manuální klasifikace záznamu expertem s vysokou mírou automatizace, založenou na vyhodnocení podobnosti signálů, realizovaného formou hierarchického shlukování. Lékaři díky tomuto řešení ušetří čas strávený u jinak zdlouhavého zkoumání signálu. Cyber PSG diagnostiku zkracuje velmi významně, dokonce několikanásobně.

 

CertiCon na veletrhu HIMSS 2017 představí také monitoring bezpečnosti pacientů prostřednictvím unikátního software CertiConVis. Nejen po komplikovaných lékařských zákrocích je velmi důležitá pooperační péče. Jelikož zdravotní komplikace mohou nastat velmi neočekávaně a jejich průběh může znemožnit pacientovi přivolat si pomoc, vyvinul CertiCon nástroj, který nahrazuje funkci nouzového tlačítka. Systém sám vyhodnocuje kamerové záznamy a detekuje závažné situace, přičemž je schopný vyslat nouzový signál a upozornit zdravotnický personál na nebezpečí ohrožení života sledovaného pacienta.

Mezi další unikátní řešení budou patřit fyzioterapeutické přístroje od společnosti EMBITRON s.r.o., která je členem skupiny CertiCon Group:

  • Extremiter 2010 slouží na zlepšení prokrvení končetin vlivem řízeného hyperbarického a hypobarického prostředí působícího v aplikátoru přístroje. Přístroj využívá zpětnovazebního řízení procedury prostřednictvím aplikace snímačů biologických veličin.

  • Zařízení VAS 07 využívá bezelektrodově aplikovaných indukovaných elektrických proudů s účinky na tišení bolesti a podporu hojení v oblasti pohybového aparátu. Tímto přístrojem lze například podpořit léčbu zlomenin nebo trofických defektů i přes oděv či obvaz.

  • Pro stimulaci ochablých nebo ochrnutých svalů slouží přístroj SALUTER MOTI, který je například schopen posílit svalstvo pánevního dna a tak zabránit inkontinenci, uvolňovat a léčit spastické parézy po mrtvicích nebo úrazech hlavy nebo řešit recidivy ischiasu.

  • SAVIOLUM je přístroj působící na nejjemnější biochemii buněk pohybového aparátu, což například implikuje novou metodu léčby artróz.

 

Veletrh HIMSS se koná od 19. do 23. února 2017 ve floridském Orlandu. Očekává se účast více než 1 200 vystavovatelů a 45 000 tisíc odborníků z celého světa. Veletrhu se pravidelně účastní specialisté na informační technologie ve zdravotnictví, ale i lékaři, manažeři a obchodníci.

Kontakt:

Miroslav Toman, miroslav.toman@allmedia4u.cz, tel.: +420 603 489 902

CertiCon a.s. je česká technologická společnost, která se již od roku 1996 zabývá inovacemi a vývojem softwarových a hardwarových řešení zejména pro zdravotnictví, automobilový průmysl a telekomunikace. Svým klientům poskytuje komplexní servis zahrnující podporu, poradenství a vývoj produktů šitých na míru jejich potřebám. Díky svým výsledkům a způsobu práce byla společnost CertiCon a.s. vybrána, aby jako národní šampion reprezentovala Českou republiku v renomované soutěži European Business Awards 2015/2016, a to konkrétně v kategorii Ocenění za inovace (UKTI Award for Innovation).

www.certicon.cz, www.certiconglobal.com

Healthcare Information and Management Systems Society (zkráceně HIMSS) se zaměřuje především na využívání informačních technologií ve zdravotnictví a systémů řízení pro zdokonalení zdravotnické péče.

www.himss.org