Vláda se příští týden na jednání vrátí k zákazu prodeje kratomu a látek z konopí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 7. 2023

“Látka HHC neprošla standardním procesem hodnocení rizik před zařazením na seznam návykových látek,” napsali jako připomínku k legislativnímu procesu zástupci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. “Nutnost regulace obchodu s těmito přípravky, zejména striktního zákazu konzumace dětmi a dospívajícími, je sice legitimní a akceptovatelný argument, ale neodůvodňuje striktní plošný zákaz,” doplnili.

Podle ministerstva zdravotnictví (MZd) se ale na případu posuzování rizika kratomu ukázalo, že proces takového hodnocení dlouho trvá. “Při klasifikaci této látky vycházelo též z negativní zkušenosti z délky procesu hodnocení látky kratom, kdy v mezidobí se na českém trhu tato látka etablovala a v současné době představuje široký problém,” vysvětlili zástupci MZd v odpovědi na připomínku odboru. Podobně se podle nich rozvíjí prodej HHC a THCP. “Sledujeme velice dynamický rozvoj prodeje v neřešené šedé zóně formou internetového prodeje a prodejních automatů. Současná legislativní situace neumožňuje MZd jiné řešení situace,” dodali.

Podle dokumentu žádá zákaz HHC policie a ministerstvo obrany, u kratomu a jeho účinných látek navrhla jeho zařazení celní správa a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo zemědělství žádalo, aby v zákazu byly rozlišovány syntetické látky z konopí a přírodní, které se vyskytují v technickém konopí. Podle MZd ale není možné původ látky rozlišit, proto bude pro technické konopí stanovený procentní limit pro látku HHC.

Vládní protidrogový odbor připomněl, že nová legislativa, která by problematiku řešila komplexně, už byla ministerstvům předložena. “Návrh této regulace je připraven a byl již zaslán ministerstvu zdravotnictví i dalším resortům. Tento návrh legislativních změn je připraven včetně prováděcích předpisů a řeší rovněž regulaci dostupnosti HHC, kratomu a jeho účinných látek a také nízkopotentního konopí, takzvaného CBD konopí, které se v současné době nachází rovněž v regulačním vakuu,” uvedli zástupci odboru. Varují také před kriminalizací prodejců a uživatelů a vznikem nelegálního trhu.

Ve své připomínce to uvádějí i zástupci ministerstva pro legislativu. “Striktním výkladem zákazu by tedy bylo možné nově kriminalizovat pěstování a zpracování jakýchkoli rostlin konopí. V případě technického konopí pěstovaného komerčními společnostmi by v krajním případě mohly nastat situace, kdy by tyto společnosti mohly být označeny za organizovanou zločineckou skupinu,” uvedli.

Novela, kterou připravuje protidrogový koordinátor, zavádí pro prodej psychomodulačních látek pravidla. Nemohli by je koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama. Normu by pro urychlení procesu předložili poslanci, schvalovat by se tak mohla na podzim. V současné době látky nejsou regulované nijak, prodávají se proto jako sběratelský předmět, a prodejci tak na obalech neuvádějí pokyny k užívání.