Vojenští lékaři mají nově dostat dva tituly, ovšem za další státnice s diplomkou

Autor: Redakce | Zpravodaj | 24. 2. 2019

Hradec Králové, 25.2.2019  (prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.)

Studentům vojenských lékařských a farmaceutických oborů na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové hrozí, že budou muset své studium od příštího akademického roku uzavírat nejen pětičlennou státní zkouškou, ale také paralelní diplomovou prací, včetně obhajoby. „Tento způsob ukončení studia pro ně představuje enormní zátěž. Stěžejní náplň oborů probíhá na LF UK a dosavadně udělovaný titul MUDr. byl dostatečný. Potřebujeme urychleně změnit daný paragraf vysokoškolského zákona,“ apeluje někdejší proděkan LF UK a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Studenti vojenské fakulty jsou ve svých oborech úzce propojeni s Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a také s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Nadstavbové odborné předměty jako je například toxikologie nebo vojenská hygiena pro ně zajišťuje domovská Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ). Studenti doposud ukončovali studium státní zkouškou rozdělenou do pěti částí, za který jim LF UK udělovala titul MUDr. Po splnění podmínek na FVZ k tomu ještě získávali diplom. Nyní by nově měli získávat podvojný titul MUDr. et Mgr., což by ovšem předpokládalo podvojné závěrečné zkoušky. „Situaci jsme podrobně probírali s děkanem FVZ. Jde o nesmyslnou duplicitu, kterou nyní potřebujeme ze zákona odstranit. Pro farmaceuty by to dokonce znamenalo i dvě diplomové práce,“ komentuje profesor Malý. Za současně nastavených podmínek má FZV do konce května podat žádost o akreditaci, v rámci které by se tato praxe dvojího ukončení studia a podvojného titulu stala závaznou. „Dosavadní příprava vojenských lékařů byla úspěšná. Spolupráce fakult trvá již od 60. let. Je chybou ji měnit,“ říká profesor Malý. Civilní i vojenští medici vždy měli jeden titul Univerzity Karlovy, a to MUDr., jak to vyplývalo z rámcových smluv mezi MŠMT a Ministerstvem obrany.

Vedení FVZ se již rok snaží vzniklou situaci řešit, ale vyšší kompetence má v této záležitosti rektorát Univerzity obrany, kam FVZ spadá. „Od vedení Univerzity obrany zatím o konkrétní iniciativě nevím. Podle mých informací se v této záležitosti nechystá vyvíjet aktivitu ani Ministerstvo obrany,“ upozorňuje profesor Malý. S iniciativou ke změně § 95 zákona 111/1998 Sb. se tedy obrátil na ministra školství mládeže a tělovýchovy a na předsedy poslaneckých výborů a podvýborů. „Bez systémové změny zákona se tu neobejdeme,“ uzavírá profesor Malý.