Vyjádření České lékárnické komory (ČLnK) k nefunkčnímu systému pro ověřování pravosti léčiv

Autor: Redakce | Zpravodaj | 23. 5. 2019

Praha, 24. května 2019 (ČLnK) – Lékárníkům po celé České republice v posledních dnech komplikuje práci nefunkční systém ověřování pravosti léčiv. První výpadky a pomalé reakce zaznamenali lékárníci již 16. května, od té doby se situace výrazně zhoršila a problémy neustávají. Přetrvávající potíže potvrdila Národní organizace pro ověřování léčiv (NOOL), jejíž nefunkční hub tyto komplikace způsobuje. V rámci zachování zdravotní péče a umožnění plynulého vydávání léčiv ČLnK doporučila lékárníkům systém odpojit.

Zásadní informací je, že zdraví pacientů není ohroženo. Jedná se o technické problémy doposud nezjištěného charakteru, které komplikují práci lékárníků a nemáme informaci, kdy dojde k nápravě. Podle informací z lékáren dochází k ověření jedné krabičky na druhý, nezřídka až pátý pokus, mnoha lékárníkům se nedaří ověřovat pravost léků vůbec,“ komentuje nefunkční systém ověřování léčiv PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Problémy s konkrétními přípravky, zásadní výpadky funkčnosti, ztrátu komunikace, nemožnost ověření nebo zneplatnění kódů zaznamenávají lékárníci od únorového spuštění systému. Situace se s postupem času naopak zhoršuje. Opakovaně proto sdělujeme, že systém není připraven do ostrého provozu od 1. 1. 2020 a na ministru zdravotnictví budeme požadovat odklad sankcí za neověření i pro příští rok. Nemůžeme připustit, aby bylo kvůli technickým potížím systému znemožněno poskytování lékárenské péče a naši pacienti tím byli ohroženi,“ dodává viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil
28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.